Kære medlem 

Fristen for at stille op til DSAM-valget er passeret, og vi har fem kandidater, der skal deles om to medlems- og to suppleantposter. Hvem der får hvilken post, afgøres ved elektronisk valg. 

Hvert stemmeberettiget medlem får to stemmer. Den ene skal afgøre fordelingen af medlems- og suppleantposten for de to speciallæger: 

Den anden stemme skal afgøre medlems- og suppleantposten for de to FYAM-medlemmer: 

Du kan se deres respektive valgoplæg ved at klikke på deres navne.

Valget skydes i gang i morgen kl. 6.00, og du kan stemme indtil 8. september kl. 12.00.

Vi har igen i år bedt sekretariat i Foreningen af Speciallæger (FAS) om at forestå valget på DSAM's vegne, og link til afstemningen kommer derfor fra valgsekretariatet@dadl.dk.

Stemmer sikrer et stærkt mandat

Selvom vi i det daglige ikke skelner mellem medlemmer og suppleanter, så har det dog en vis betydning, når der skal stemmes, f.eks. på repræsentantskabsmøderne.

Din stemme ved valget betyder, at du gør din indflydelse gældende og er med til at bestemme den faglige retning for almen praksis. Det er vigtigt for os, at du bruger din stemme. Et stort antal stemmer sikrer nemlig et stærkt mandat til bestyrelsen samt et stærkt fagligt selskab.


FYAM skal stemme ved to valg

Medlemmer, der er henført til FYAM skal være opmærksomme på, at de modtager to mails med afstemningslink - både til regionsbestyelsen og til FYAM-poster i diverse udvalg. 

Vi ønsker alle et godt valg!


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk