Lille ændring i regionsbestyrelsen i DSAM Midtjylland

Fristen for at stille op til DSAM-valget er passeret, og for medlemmerne i Midtjylland betyder det, at der ikke skal være elektronisk valg. 

Helene Larsson (tv) og Bodil Lyngholm
er nye ansigter i DSAM Midtjylland

Medlemmer af regionsbestyrelsen i det kommende år er:

  • Marius Andersen, medlem (nuværende formand)
  • Marianne Dam Lentz, medlem
  • Helene Larsson, medlem
  • Majbrit Petri Christensen, medlem
  • Marie Zangenberg, FYAM-medlem
  • Bodil Lyngholm, suppleant
  • Emil Heilmann Sørensen, FYAM-suppleant

Stort velkommen til Helene og Bodil, som er nye ansigter i regionsbestyrelsen, og tak til Marius, Marianne og Emil for at genopstille og tage endnu en tørn.

Regionsbestyrelsen har stadig til gode at konstituere sig. 


FYAM-valg skydes i gang torsdag morgen

Medlemmer, der er henført til FYAM, skal ikke læne sig for langt tilbage, for FYAM-valget sættes i gang på torsdag kl. 6.00.

Her er bl.a. posterne som både medlem og suppleant af FYAM-udvalget fra Region Hovedstaden på spil. Se mere på fyam.dk.

Vi håber, at du vil bruge din stemme. Vi ønsker en høj stemmeprocent, så vi sikrer et solidt mandat bag de valgte. 

Godt valg!


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk