Ingen større ændringer i DSAM Nordjylland

Janni Kristensen
fortsætter som formand
for regionsbestyrelsen

Valget til regionsbestyrelsen/repræsentantskabet sluttede torsdag i sidste uge med en valgprocent på 42 i Region Nordjylland (37,1 i landsgennemsnit). Vi takker alle, der gjorde deres indflydelse gældende.

I denne uge holdt DSAM Nordjylland så konstituerende møde, og det nye hold ser således ud:

Janni Kristensen, formand, medlem af NordKAP's bestyrelse
Ditte Værens, FYAM, næstformand
Troels Mengel-Jørgensen, medlem
Merete Hansen, medlem, observatør i PLO-Nordjylland
Jesper Kolbeck, suppleant
Niels Dam Hansen, FYAM-suppleant
Bolette Friderichsen, formand for DSAM, associeret medlem
Michael Kristensen, associeret FYAM-medlem

Troels Mengel-Jørgensen blev sidste år udpeget til DSAM's bestyrelse, og han fortsætter på den post i (mindst) et år endnu. 

Første arbejdsdag for den nye regionsbestyrelse er 1. oktober, hvor DSAM holder repræsentantskabsmøde på Comwell Kolding. Mødet er åbent for alle medlemmer, men der kræves tilmelding. 

Læs mere om repræsentantskabsmøde og tilmelding hertil

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk