Retningslinjer for vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokok

Som alle har mærket, er efteråret på vej. Her tænker vi ikke på begyndende løvfald og kortere dage – men sæsonen for luftvejsinfektioner nærmer sig. Årets vaccinationsindsats er under planlægning, og der er nu kommet retningslinjer for indsatsen.

Øget risiko for alvorlig COVID-19-sygdom er altovervejende knyttet til høj alder. Men også yngre personer med kroniske tilstande kan være i øget risiko, hvis tilstanden ikke er velreguleret. I en travl hverdag er det dog upraktisk at skulle nærlæse journal og laboratorieskemaer, før man må vaccinere de yngre, og da der ikke er mangel på COVID-vacciner, har SST i samråd med DSAM besluttet at:

Alle voksne >18 år, der har ret til influenzavaccination, har også ret til COVID-19-vaccination. Førtidspensionister er eneste undtagelse.

Derudover er der nogle anbefalinger kun for COVID-19, og andre kun for pneumokok. Disse er nærmere beskrevet i dette 2-siders overblik: 

Høstens vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokok, målgrupper 

Selvom målgruppen for COVID-19 således er bredt defineret, så har yngre patienter med en velreguleret kronisk tilstand ikke nødvendigvis nogen øget risiko for alvorligt forløb. Hvis en patient gerne vil drøfte vaccination eller andre ting med sin læge, så kan man få hjælp til en konkret vurdering ved at kigge i bilag 1 i rapport om personer med øget risiko ved COVID-19 - fagligt grundlag.

Personale over 18 år, som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere i risiko for alvorligt forløb med COVID-19, anbefales boostervaccination mod COVID-19.

Personale, uanset alder, som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere i risiko for alvorligt forløb med influenza, anbefales influenzavaccine. 

Børn og unge op til 18 år skal ikke tilbydes COVID-19-booster, medmindre det er visiteret fra deres sygehusambulatorium. 

Børn fra 2 til 6 år kan tilbydes influenzavaccine, som gives nasalt.


Tabletbehandling af COVID-19-sygdom i almen praksis

Vi har fortsat mulighed for at ordinere Lagevrio til behandling af patienter med positiv COVID-test, betydelige symptomer og øget risiko for alvorligt forløb af COVID-sygdom. Der er ikke fremkommet yderligere evidens, som kunne understøtte effekten. Lagevrio kan ordineres i FMK, og patienten kontakter apoteket for gratis udlevering. Se her for yderligere information.

Det er desværre fortsat uvist, hvornår det bliver muligt at behandle med Paxlovid. Men der er indgået aftale om, at det i første omgang – til der er samlet erfaring på området – bliver de infektionsmedicinske afdelinger, der skal tage stilling til ordination/behandling.


Håndtering af øvre luftvejsinfektioner i almen praksis efterår/vinter 2022

Den gældende retningslinje for håndtering af coronavirus er fra april 2022, men vi følger op og informerer, hvis der kommer en opdatering med ændringer, der er relevante for almen praksis.

Forslag til håndtering i egen praksis: Der er fortsat ikke krav om test før besøg i almen praksis, men den enkelte praksis kan selvfølgelige bede om kviktest/antigentest inden fremmøde ved luftvejsinfektioner. Det er ligeledes op til den enkelte praksis at tage stilling til brug af mundbind i venteværelse og konsultation, men mange anbefaler, at patienter med øvre luftvejssymptomer anvender mundbind. Det er da også på udåndingen, der findes evidens for reduktion af smitte.

Derudover er fortsat råd om udluftning i klinikker (også efter f.eks. LFU), adskillelse af luftvejssyge og raske i venteværelset, når det er muligt. Men som tidligere vil der være store individuelle forskelle på klinikkers muligheder for at mindske smitterisikoen i praksis.

Venlig hilsen

DSAM's corona-taskforce:
Bolette Friderichsen, formand
Anders Beich, lægefaglig konsulent
Anne Møller, lægefaglig konsulent
Louise Hørslev, sekretariatschef 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk