Sundhedstjek til borgere på botilbud – et redskabsark

DSAM’s nye redskabsark ”Sundhedstjek til borgere på botilbud” gør det nemmere for dig at forberede et sundhedstjek på et bosted. Patienterne har ofte betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det gør det til en krævende opgave at undersøge dem. Personale og pårørende er ofte involveret i sundhedstjekket, og derfor er tid og forberedelse vigtige faktorer.

Mere sundhed til patienter
Redskabsarkets skabelon giver forslag til, hvordan du sikrer mere sundhed til de patienter, som har behov for særlig opmærksomhed. Søren Due-Andersen, som har været formand for arbejdsgruppen, siger om arbejdet bag:

”Det er almenmedicinsk hjerteblod at passe på de svageste. Disse patienter kan ikke selv påberåbe sig opmærksomhed og har ikke overskud til at fokusere på deres sundhed. De kan have svært ved at komme til lægen, og så må vi komme til dem. Redskabsarket gør det nemmere for læger og personalet at forberede et sundhedstjek. Det kommer i sidste ende patienterne til gode.” 

Fokus på ulighed
Ydelsen ”Sundhedstjek på botilbud” blev forhandlet i forbindelse med Overenskomst for almen praksis (OK22). Her blev den beskrevet i bilagene. Redskabsarket har således rejst sig fra appendixsiderne i OK22 til et konkret og brugbart redskab til alle praktiserende læger. DSAM ønsker at sætte fokus på ulighed i sundhed og deltage aktivt i løsningen af dette.

Redskabsarket er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DSAM. Den bestod af de praktiserende læger Søren Due-Andersen, Lise Worm og Thomas Hansen.

Du kan læse redskabsarket her.


Smear-undersøgelse under graviditet tilbage til oprindelige anbefaling

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2021 nye anbefalinger for svangreomsorgen i Danmark. Her blev smear-undersøgelse under graviditet nævnt som en mulighed. En kritisk debat om evidensen bag denne beslutning har efterfølgende medført, at man er gået tilbage til den oprindelige anbefaling.

Du kan se den oprindelige udgave her.

Se rettelsesblad tilføjet til anbefalingen her.

Nu er man tilbage og anbefaler fuldstændig som tidligere, at hvis en gravid bliver indkaldt til smear i løbet af graviditeten eller lige efter, bør man tidligst udføre undersøgelsen ved 8-ugers undersøgelsen (graviditetsundersøgelse 4) eller senere for at mindske risikoen for falsk positive svar.


Professionsetik skal huske os på, at læger er mennesker

Store mængder af dokumentation, instrukser og krav om nul-fejls behandling og udefrakommende strukturer, som presser sig ned over lægen, og kiler sig ind i relationen til patienten, er ofte virkeligheden i almen praksis.

En ny professionsetik fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) skal slå fast en gang for alle, hvad lægerollen handler om, samt præsentere en fortælling, praktiserende læger kan spejle sig i.

Bolette Friderichsen, formand for DSAM siger:

”Professionsetikken bygger på mødet med den enkelte patient, og i sidste ende at skabe kontinuitet, fordi vi ved, det kan redde liv. En læge er ikke bare en læge, og en ydelse ikke bare en ydelse – det er langt mere komplekst end som så. Vi skal kunne møde vores patienter med alle de særheder, erfaringer og helbredsproblemer, de kommer med, og behandle hver og en som individ.”

Professionsetikken skal derudover give de praktiserende læger en større faglig selvforståelse og et stærkere kollegialt-professionelt fællesskab.

Du kan læse DSAM's professionsetik her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk