Ny bestyrelse og nyt repræsentantskab i DSAM

DSAM har fået ny bestyrelse. Den består (fra venstre på foto) af:

  • Marianne Dam Lentz, udpeget af Region Midtjylland
  • Jon Eik Thorhauge Zwisler, udpeget af Region Syddanmark
  • Anne Christina Kjerulff, næstformand, udpeget af Region Hovedstaden
  • Bolette Friderichsen, formand, valgt af repræsentantskabet
  • Søren Due-Andersen, udpeget af Region Sjælland
  • Merete Hansen, valgt af repræsentantskabet
  • Anders Elkær Jensen, valgt af repræsentantskabet (FYAM-medlem)
  • Troels Mengel-Jørgensen, udpeget af Region Nordjylland
  • Thomas Purup, formand for FYAM-udvalget (mangler på foto)

Den nye bestyrelse holder første møde sidst i oktober, hvor ordførerskaber fordeles.

Repræsentantskabet består af de fem regionsbestyrelser. Også her er der enkelte nye medlemmer.

Du kan se det samlede repræsentantskab, og hvem der er valgt i din region, her.

Marianne Puge får DSAM’s talentpris

Marianne Puge (til højre på billedet) modtog talentprisen til stående ovationer på DSAM’s årsmøde fredag aften, hvor hun fik overrakt en check på 10.000 kr. af Bolette Friderichsen, formand for DSAM, og en smuk buket af Jonas Ebert, som var aftenens konferencier. 

De sidste mange år har Marianne markeret sig i spørgsmål om sektorsamarbejde og personcentreret almen medicin.

Hun bliver beskrevet som en uendelig ressource, der sætter tillid og de almenmedicinske dyder højt. Bolette Friderichsen sagde i sin motivation om talentprismodtageren:

”Dit arbejde er båret af klare værdier. Du har blandt andet påvirket aftaler og forståelse lokalt og nationalt om akutpladser, tabet i sektorovergange og Region Hovedstadsaftalen om 72 timers genindlæggelsesret. Aftalen er blevet rost, fordi den ikke bliver misbrugt, men giver tryghed for patienterne. Dit personcentrerede fokus, dit klarsyn på alt, hvad der kan styrke den faglige, individualiserede tilgang til hele mennesket, din stædige kamp mod systemtænkning, når den blokerer for faglighed, og din vedholdende kamp mod sundhedsplatformen er beundringsværdig.”

Du kan læse et portræt af Marianne Puge i næste nummer af Practicus.

Du kan sige tillykke til Marianne på DSAM's Facebookside.

Formandsberetning - et aktivt DSAM

Formanden indleder sin beretning med at fortælle, at den på ingen måde er fyldstegørende. Den fortæller ikke, om alle de tiltag, som der er sket i selskabet, og hylder ikke alle de personer, der har del i, at vi har et aktivt DSAM på vej fremad.

Du skal derfor se det som et udpluk af alle de aktiviteter, der finder sted, og blandt dem kan du bl.a. læse om nye ansigter i DSAM, hvordan selskabets medlemsskare er vokset, dialogen med patientforeninger og ikke mindst coronaindsatsen i almen praksis. 

Du kan læse formandsberetningen her.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk