Notat fra Sundhedsstyrelsen fraråder kiropraktisk behandling for kolik

Et notat fra Sundhedsstyrelsen om sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn fraråder, at sundhedsplejersker anbefaler kiropraktik til behandling af kolik. Det skyldes, at der er evidens for, det ikke virker, og eventuelle skadevirkninger er mangelfuldt belyst.

Notatet præciserer, at sundhedsplejersker kun skal henvise til almen praksis, når de vurderer det relevant – for eksempel ved mistanke om tilgrundliggende sygdom. Hvis man i almen praksis ser forældre, der ønsker rådgivning om gråd hos deres spædbarn, er det stadig den praktiserende læges rolle at vurdere, om der er mistanke om tilgrundliggende sygdom.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan lægen informere om den gode prognose og de mangelfulde behandlingsmuligheder, og lægen kan henvise forældrene til sundhedsplejersken til videre håndtering af problemstillingen.

Notatet er en opdatering af "Notat vedr. sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn af 9. august 2011". Det er opdateret grundet ny viden samt revideret lovgivning på området.

Læs notatet her

Invitation til temadag om patientsikkerhed for almen praksis. Hvad kan vi lære af hinanden?

DSAM holder i samarbejde med PLO og Dansk Selskab for Patientsikkerhed en temadag om patientsikkerhed.

Sæt kryds den 20. januar 2023 kl. 10.00 - 16.30, hvis du vil med. Det foregår på Comwell H.C. Andersen Odense.

Formål med dagen

Formålet er samle alle der arbejder med patientsikkerhedsarbejde og herigennem få mulighed for at styrke kendskabet til hinanden og bane vejen for yderligere tiltag til gavn for de enkelte klinikker og klynger. Det handler bl.a. om skabe blik for, hvordan patientsikkerhed kan spille sammen med kvalitetsarbejdet i øvrigt.

Det er første gang, de tre organisationer afholder et arrangement som dette. Det er ambitionen og håbet, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed for aktørerne i og rundt om almen praksis, og at det kan styrke netværket om patientsikkerhed og kvalitetsudvikling på praksisområdet.

Programmet for dagen er lagt. Vi får:

  • inspiration til, hvordan vi kan arbejde systematisk med patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
  • kendskab til vellykkede initiativer, og hvordan vi i højere grad kan understøtte almen praksis
  • nye relationer, som styrker tilliden og videndelingen om patientsikkerhed på praksisområdet.

Tilmelding

Temadagen er gratis, men du skal selv sørge for at få dækket evt. tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til transport og parkering. Temadagen er godkendt af Fonden for Almen Praksis svarende til en efteruddannelsesdag.

Frist for tilmelding er den 12. december 2022.

Du tilmelder dig her!

DSAM er medvært ved Preventing Overdiagnosis Conference 2023

DSAM er medvært ved den 9. internationale Preventing Overdiagnosis Conference, som bliver afholdt i København.

Det hele finder sted på Scandic Copenhagen den 14.-16. august 2023. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen eller endnu bedre: tag en kollega under armen, og tilmeld dig allerede i dag.

Udfordringer og løsninger

Preventing Overdiagnosis bliver en stor begivenhed, hvor man forventer deltagere fra hele verden. Her vil de stigende udfordringer med overdiagnostik blive præsenteret. I fællesskab med dine internationale kolleger vil vi diskutere løsninger på de problemer, som er relateret til overdiagnostik og overbehandling i sundhedsvæsenet.

Det sker bl.a. gennem spændende oplæg og plenumdiskussioner, hvor du bliver klogere på, hvordan du nedbringer eller forebygger overdiagnostik i din praksis. Til kongressen vil du møde oplægsholdere på højt internationalt niveau.

DSAM’s pejlemærker

DSAM vedtog i 2016 syv pejlemærker for faget almen medicin. Pejlemærke 2: Vi giver mest til dem, som har størst behov og pejlemærke 3: Vi finder og behandler de syge og lader de raske være raske indrammer således temaet for kongressen.

Se alle DSAM’s pejlemærker her.

Vi håber at se dig til konferencen.

Mere info:

Tilmeld dig konferencen her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk