God og struktureret introduktion af uddannelseslæger betaler sig

Introduktionen er ofte uddannelseslægens første møde med praksis. Hvis det er en positiv oplevelse, påvirker det den samlede oplevelse af uddannelsesforløbet til speciallæge.

Når du sikrer dine uddannelseslæger en god og struktureret introduktion til livet og arbejdsgangene i praksis, bliver arbejdsglæden højere, og de bliver hurtigere i stand til at arbejde selvstændigt. Derfor er både du og dine uddannelseslæger interesseret i en grundig og god indføring til faget.

Inspiration til dig

DSAM
har i samarbejde med FYAM og Yngre Læger udarbejdet introduktionsmateriale, der kan give dig inspiration til at gøre introduktionen til praksis lettere. Du kan med fordel tilrette materialet til din egen praksis.

På sigt baner en positiv oplevelse af almen praksis vejen for, at uddannelseslægerne påtager sig mere ansvar i praksis og kan give flere lyst til at blive praktiserende læger.

Vi håber, at du vil bruge materialet.

Du finder materialet her på DSAM’s hjemmeside.

Vinder af konkurrence på Lægedage

Flere praktiserende læger tror, at de automatisk bliver medlem af DSAM, når de melder sig ind i Lægeforeningen. Det er dog ikke tilfældet.

I den anledning kreerede DSAM en konkurrence på Lægedage. Her kunne sekretariatet tjekke, hvorvidt man faktisk var medlem eller ej. Samtidig fik nyindmeldte medlemmer under Lægedageugen mulighed for at vinde en gavekurv.

Konkurrencen resulterede i flere gode snakke, både med medlemmer og ikke-medlemmer. Og vi kan nu byde velkommen til flere nye medlemmer.

Heriblandt er en heldig vinder fra Odense blevet trukket. Vi ønsker tillykke med den flotte gavekurv og medlemskabet af DSAM. Vinderen får direkte besked. 

Samtidig vil vi gerne sige tak til alle vores medlemmer – eksisterende såvel som nye. Hver enkelt af jer betyder meget for os. I er med til at holde den almenmedicinske fane højt derude. 


Præcisering af nyhed om kiropraktik til spædbørn

Vi skrev i vores seneste nyhedsbrev, at Sundhedsstyrelsen fraråder, at sundhedsplejersker anbefaler kiropraktik til behandling af kolik hos spædbørn, fordi ”der er evidens for, det ikke virker”. Den præcise formulering i Sundhedsstyrelsens notat er dog, at de tilgængelige studier ikke har ”kunnet påvise signifikant effekt af kiropraktisk behandling til spædbørn på de undersøgte symptomer”. Vi beklager, at notatet ikke blev citeret korrekt.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk