Overblik over afslutning af vaccinationsprogrammet 2022-2023

DSAM's coronataskforce ønsker alle et godt nytår med dette overblik over udløb af sæson-vaccinerne.

Der er mange vacciner i spil denne vinter, og de gratis programmer med vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokoksygdom samt kighoste til gravide afsluttes på forskellige datoer. Herefter honoreres vaccinering ikke af sygesikringen.

INFLUENZA

Børn kan vaccineres mod influenza til og med 18. januar 2023. Det betyder, at børn, der har fået første dosis før 21. december 2022, kan færdigvaccineres. Hvis barnet ikke i forvejen er vaccineret, kan man ikke nå at give to doser i denne sæson, men hvis barnet i sidste sæson blev fuldt vaccineret mod influenza, kan der gives en booster inden 18. januar 2023. Dette skyldes vaccineres holdbarhed. 

Voksne (65+ og risikogrupper) kan vaccineres til og med 15. januar 2023.

Gravide og immundefekte (personer med medfødt eller erhvervet immundefekt) kan vaccineres til og med 1. marts 2023.

COVID-19

Personer i målgruppe for vaccination mod COVID-19 (50+ eller i risikogruppe) kan blive vaccineret til og med 1. marts 2023.

KIGHOSTE

Kighosteprogrammet er ophørt pr. 31. december 2022.

PNEUMOKOK

Pneumokokprogrammet med PPV23 (Pneumovax®) ophører 15. januar 2023. Der kan stadig gives klausuleret tilskud til konjugeret pneumokokvaccine til personer i risikogrupper, som ikke før har modtaget enten PCV7, PCV13 eller PCV20. Hvis det er tilfældet, skal der til voksne (18+) anvendes PCV20 (Apexxnar®), til børn og unge anvendes PCV13 (Prevenar13®).

For yderligere information se:


Venlig hilsen

DSAM's coronataskforce:
Bolette Friderichsen, formand
Anders Beich, lægefaglig konsulent
Anne Møller, praktiserende læge
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk