Medlemmer til arbejdsgrupper vedr. stofskiftesygdomme og B12-mangel søges

 DSAM søger aktuelt medlemmer til to arbejdsgrupper på vejledningsområdet.

Vejledningen om stofskiftesygdomme

DSAM’s vejledning ”Hypo- og hyperthyreose hos voksne” er fra 2016 og skal derfor opdateres. Praktiserende læge og professor Jette Kolding Kristensen står i spidsen for denne arbejdsgruppe. Vi søger 1-2 speciallæger i almen medicin og 1 yngre læge (FYAM) til at hjælpe med at gennemgå vejledningen og bl.a. skrive enkelte nye afsnit. Arbejdsgruppen afholder første møde som et internat den 17.-18. marts 2023 og andet møde den 26. maj 2023.

Nyt FAQta-ark om B12-mangel

DSAM’s bestyrelse har besluttet, at der skal udarbejdes et FAQta-ark om B12-mangel, som inkluderer udredning, opstart af behandling, opfølgning og evt. seponering af medicin. Jørgen Peter Ærthøj og Morten Ohrt, begge speciallæger i almen medicin, står i spidsen for denne arbejdsgruppe, hvor også repræsentanter fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi deltager. Arbejdet skal fokusere på, at B12-mangel er en tilstand, der tager udgangspunkt i kliniske symptomer. Vi søger 1-2 speciallæger i almen medicin og 1 yngre læge (FYAM) til at hjælpe med at udarbejde FAQta-arket. Arbejdsgruppen går i gang i april, og møderne bliver fortrinsvis halvdagsmøder i dagtid.

Deadline for henvendelser i januar

Har du interesse inden for ovenstående emner, så send en interessetilkendegivelse, som indeholder nogle linjer om, hvorfor du er motiveret, og hvilke forudsætninger du har for at bidrage til det pågældende vejledningsarbejde. Vær venligst opmærksom på både politikpapiret for DSAM’s vejledninger og habilitetspolitikken på vejledningsområdet, som vi beder interesserede kandidater orientere sig i.

Skriv til dsam@dsam.dk senest den 26. januar 2023. Herefter vender vi tilbage i løbet af februar.

Om vejledningsarbejdet i DSAM

Målet for DSAM's kliniske vejledninger er at gøre aktuel viden om nytte og skade ved undersøgelser og interventioner tilgængelig for læger og personale. Det skal samtidig være let at benytte en faglig vejledning i en travl hverdag.

Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret, så medlemmerne kan supplere hinanden.

Det er vanskeligt på forhånd at fastlægge omfang og varighed af gruppens arbejde. Det tager dog ofte mellem 12-18 måneder, før vi har en færdig vejledning. Honoraret for at deltage varierer og afhænger af, om det er en opdatering eller en ny vejledning/FAQta-ark. Beløbet er symbolsk. Men ved møder udbetales der møde- og transportgodtgørelse efter DSAM’s takster.

Hvordan foregår arbejdet med opdatering af en vejledning?

Når gruppen er sammensat, er der et indledende arbejde med at definere formål og målgruppe samt hvilke spørgsmål, vejledningen skal besvare. Der er som oftest et oplæg, som arbejdsgruppen tager udgangspunkt i. Herefter aftaler gruppen proces og tidsplan for det videre arbejde.

Den væsentligste opgave er at sikre, at vejledningen bliver klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Gruppen læser og forholder sig kritisk til den aktuelle litteratur, og fokus er på den litteratur, som er relevant for almen praksis. Vurdering af litteratur og anbefalinger sker ved hjælp af redskaber som GRADE m.fl.

Samtidig bliver der tilknyttet to reviewere til vejledningsgruppen. De følger arbejdet undervejs for at sikre, at gruppen får feedback på form og indhold.

Kontakt evt. sekretariatet for spørgsmål til vejledningsområdet. Skriv direkte til Anette Sonne Nielsen: a.sonne@dsam.dk eller ring på 4412 8748.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk