Nyt studie kortlægger det diagnostiske interval ved udredning af brystkræft i forskellige lande (ICBP)

  • Tidligere studier viser, at det diagnostiske interval – tiden fra præsentation af de første symptomer til diagnosen stilles – påvirker prognosen hos kvinder med brystkræft.
  • Dette kohortestudie undersøger det diagnostiske interval på tværs af Australien, Canada, Norge, Sverige, Storbritannien og Danmark.
  • Undersøgelsen afslører store forskelle i dette interval ved udredning for brystkræft. De længste var 101-209 dage (i Sverige og Ontario i Canada).
  • Nogle steder bør der iværksættes mere effektive udredningsstrategier for at optimere den diagnostiske proces og dermed reducere det diagnostiske interval og forbedre prognosen.
Læs artiklen her

Hvem taler man med, når man oplever symptomer, der kan være tegn på lungekræft?

  • I dette studie baseret på 35.958 danskere over 40 år med symptomer, der kan være tegn på lungekræft, undersøgte vi hvem danskerne oftest taler om symptomerne med.
  • Over halvdelen beskriver, at de har talt med deres partner om symptomerne, og 30-50 % har talt med deres praktiserende læge om symptomerne.
  • Personer der ryger, har halvt så stor sandsynlighed for både at inddrage deres partner, praktiserende læge og andet sundhedspersonale, som personer der aldrig har røget.
Læs artiklen her

Patienter med symptomer, der kan være tegn på lungekræft, tøver ofte med at søge læge

  • De hyppigste barrierer for at søge læge blandt danskere over 40 år med symptomer, der kunne være tegn på lungekræft, var bekymring for at spilde lægens tid og travlhed.
  • Rygere havde 3-5 gange større sandsynlighed for at synes, at symptomerne var pinlige og være bekymret for hvad lægen ville finde, sammenlignet med personer, der aldrig havde røget.
  • Personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet og personer med anden etnisk baggrund end dansk, rapporterede generelt flere barrierer for lægesøgning.
Læs artiklen her

Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne,
så send en mail til dsam@dsam.dk

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø