Ændret antibiotikaforbrug i almen praksis under COVID-19 pandemien

 • Dette registerstudie, som er baseret på data fra almen praksis i Region Nordjylland, fandt en 18,5 % reduktion i antallet af antibiotikaordinationer under det første år af pandemien.
 • Det største fald (45,4 %) blev observeret i brugen af makrolider/lincosamider (J01F), men også ordination af penicilliner kombineret med beta-lactamasehæmmere (J01CR) og beta-lactamasefølsomme penicilliner (J01CE) faldt med omkring 30 %.
 • Nitrofurantoin var den eneste type antibiotika, som faktisk steg en anelse i forbrug – muligvis grundet at forekomsten af urinvejsinfektioner ikke har været reduceret i samme grad som antallet af luftvejsinfektioner.
Læs artiklen her

Kvinder med diabetes og samtidig hjertesygdom får sjældnere hjertebeskyttende behandling end mænd

 • Dette studie undersøger, om køn og typen af kardiovaskulær diagnose påvirker tidspunktet for iværksættelse af kardioprotektiv behandling ved diagnosticering af type 2-diabetes og samtidig kardiovaskulær sygdom.
 • Studiet bygger på data fra 70.538 patienter med nyligt diagnosticeret type 2-diabetes og samtidig kardiovaskulær sygdom. Heraf indløste 6.276 patienter en recept på GLP 1-receptorantagonister.
 • Kvinder med dobbeltdiagnose havde lavere initieringsrater af hjertebeskyttende behandling end mænd, særligt når kvinder havde iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvigt.
Læs artiklen her

5-års opfølgning viser langsigtet effekt af non-kirurgisk behandling til knæ-artrose

 • Non-kirurgisk behandling, såsom superviseret træning, patientuddannelse og patientpjecer, er relevant og effektiv i behandlingen af knæartrose – også på lang sigt.
 • Superviseret træning og patientuddannelse gav størst effekt sammenlignet med udlevering af patientpjecer ved 1- og 2-års opfølgning, mens der ikke var forskel i effekt mellem grupperne ved 5-års opfølgningen.
 • Mere end 2/3 af patienterne oplevede kliniske relevante forbedringer ved 5-års opfølgningen, hvilket tyder på at generne fra knæartrose ikke nødvendigvis forværres over tid, men tværtimod kan forbedres.
Læs artiklen her

Mange med leddegigt kontakter den praktiserende læge flere gange i tiden før diagnosen

 • Tidlig diagnose forhindrer forværring af ledskader hos 90 pct. af patienter med leddegigt (reumatoid artritis)
 • Mange patienter har stigende kontakt til deres praktiserende læge og fysioterapeut i månederne før diagnosen.
 • Kortlægning af mønstre i patienternes henvendelser før diagnosen kan være med til at sikre tidligere diagnose af leddegigt.
Læs abstractet her (den fulde artikel er bag login)

Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne,
så send en mail til dsam@dsam.dk

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø