Du kan stadig nå det - deadline er mandag d. 27. marts kl. 12:00

DSAM søger aktuelt medlemmer til to nye arbejdsgrupper. Den ene vejledning skal omhandle "Astma og KOL" og den anden "Afmedicinering, prioritering og forebyggelse af polyfarmaci".

Vejledning om astma og KOL

DSAM’s KOL-vejledning er fra 2017, og det er besluttet at opdatere vejledningen, som også kommer til at handle om astma. Jesper Lykkegaard, der er praktiserende læge og professor ved Syddansk Universitet, er udpeget som formand for arbejdsgruppen. Vi søger 3-4 speciallæger i almen medicin og 1 yngre læge (FYAM) til at være med i arbejdsgruppen. Gruppen afholder første møde som internat den 2.-3. juni 2023.

Ny vejledning om afmedicinering, prioritering og forebyggelse af polyfarmaci

DSAM og Odense Deprescribing INitiative, ODIN indgår et formaliseret samarbejde om en fælles vejledning. Anton Pottegård, professor ved Syddansk Universitet, og Bo Gerdes, praktiserende læge med praksis i Hedehusene, står sammen i spidsen for den kommende vejledning. Vi søger 2-3 speciallæger i almen medicin og 1 yngre læge (FYAM) til at være med i arbejdsgruppen.

Deadline for henvendelser den 27. marts

Har du interesse inden for ovenstående emner, så send en interessetilkendegivelse, som indeholder nogle linjer om, hvorfor du er motiveret, og hvilke forudsætninger du har for at bidrage til det pågældende vejledningsarbejde. Vær venligst opmærksom på både politikpapiret for DSAM’s vejledninger og habilitetspolitikken på vejledningsområdet, som vi beder interesserede kandidater orientere sig i.

Skriv til dsam@dsam.dk senest mandag den 27. marts 2023 kl. 12. Du vil få en tilbagemelding fra sekretariatet i løbet af et par uger.

Om vejledningsarbejdet

Målet for DSAM's kliniske vejledninger er at gøre aktuel viden om nytte og skade ved undersøgelser og interventioner tilgængelig for læger og personale. Det skal samtidig være let at benytte en faglig vejledning i en travl hverdag.

Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret, så medlemmerne kan supplere hinanden. Samtidig bliver der tilknyttet to reviewere til arbejdsgruppen. De følger arbejdet undervejs for at sikre, at gruppen får feedback på form og indhold.

Det er vanskeligt på forhånd at fastlægge omfang og varighed af gruppens arbejde. Det tager dog ofte mellem 12-18 måneder, før vi har en færdig vejledning. Honoraret for at deltage varierer og afhænger af det forventede omfang. Beløbet er symbolsk. Men ved møder udbetales der møde- og transportgodtgørelse efter DSAM’s takster.

Når gruppen er sammensat, er der et indledende arbejde med at definere formål og målgruppe samt hvilke spørgsmål, vejledningen skal besvare. Der er som oftest et oplæg, som arbejdsgruppen tager udgangspunkt i. Herefter aftaler gruppen proces og tidsplan for det videre arbejde.

Arbejdsgrupperne får bistand fra sekretariatets vejledningsteam, og desuden er der en håndbog at støtte sig til.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk