Kære medlem af DSAM

I dette nyhedsbrev kan du læse om nyt fra vejledningsområdet, og hvordan du selv kan bidrage, da vi aktuelt søger medlemmer til arbejdsgruppe om hjertesvigt.


FAQta-ark om PTSD har fået nyt layout

Efter feedback fra medlemmerne på det udsendte FAQta-ark om PTSD i efteråret 2021, har vi layoutet en ny version i 2023. FAQta-arket om PTSD fremstår nu i et mere læse- og printvenligt format.

Link til FAQta-ark om PTSD

Vejledningen om iskæmisk hjerte-kar-sygdom er ajourført

Arbejdsgruppen foretog i 2022 en ajourføring, som inkluderer de væsentligste ændringer i de europæiske retningslinjer fra 2021. 

Vejledningen er udelukkende tilgængelig elektronisk. Det skyldes primært to forhold. For det første er der fokus på opslag og for det andet, giver det mulighed for at ajourføre hyppigere. Endelig er der også links til andre vejledninger bl.a. fra Dansk Cardiologisk Selskab.

Link til vejledningen om iskæmisk hjerte-kar-sygdom

DSAM søger medlemmer til at deltage i opdateringen af vejledningen om hjertesvigt

DSAM igangsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde med opdatering af vejledningen om hjertesvigt. Det sker i et samarbejde med repræsentanter fra Dansk Cardiologisk Selskab (DCS), da der er sket meget nyt på hjerteområdet, og det er et komplekst felt.

Har du klinisk interesse inden for området og gerne nogle års erfaring fra praksis, så send en interessetilkendegivelse med nogle linjer om din motivation og forudsætninger for at deltage. Forskningserfaring er ikke noget krav. 

Vær venligst opmærksom på politikpapiret for DSAM’s vejledninger, som vi beder interesserede kandidater orientere sig i.

Du sender din interessetilkendegivelse sammen med en habilitetserklæring, læs mere og hent skema på dette link. Skriv til dsam@dsam.dk senest den 5. juni 2023. Du vil få en tilbagemelding fra sekretariatet i løbet af et par uger efter ansøgningsfristen.


Generelt om vejledningsarbejdet

Målet for DSAM's kliniske vejledninger er at gøre aktuel viden om nytte og skade ved undersøgelser og interventioner tilgængelig for læger og personale. Det skal samtidig være let at benytte en faglig vejledning i en travl hverdag.

Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret, så medlemmerne kan supplere hinanden. Samtidig bliver der tilknyttet to reviewere til arbejdsgruppen. De følger arbejdet undervejs for at sikre, at gruppen får feedback på form og indhold.

Det er vanskeligt på forhånd at fastlægge omfang og varighed af gruppens arbejde. Det tager dog ofte mellem 12-18 måneder, før vi har en færdig vejledning. Honoraret for at deltage i en opdatering er typisk 7.500 kr., men varierer og afhænger af det forventede omfang af arbejdet. Ved arbejdsgruppemøder udbetales der møde- og transportgodtgørelse efter DSAM’s takster.

Når gruppen er sammensat, er der et indledende arbejde med at definere formål og målgruppe, samt hvilke spørgsmål vejledningen skal besvare. Der er som oftest et oplæg, som arbejdsgruppen tager udgangspunkt i. Herefter aftaler gruppen proces, rollefordeling og tidsplan for det videre arbejde.

Arbejdsgruppen får bistand fra sekretariatets vejledningsteam, og desuden er der en håndbog at støtte sig til.

Se DSAM’s eksisterende vejledninger her

Se DSAM's vejledninger i pipeline her


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk