Så er valgforberedelserne skudt i gang

DSAM’s sekretariat og regionsbestyrelser er i gang med at forberede efterårets valg. Foreløbig er datoer for valgmøderne fastlagt, og der er åbnet for indsendelse af valgoplæg.

Har du lyst til at høre om det faglige arbejde i din regionsbestyrelse, så har du mulighed for at få mere information på valgmødet. Møderne krydres sædvanligvis med et aktuelt oplæg eller en spændende debat, så det er en god idé at sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

Datoer for valgmøderne

17. august i Region Hovedstaden
21. august i Region Nordjylland
24. august i Region Midtjylland
24. august i Region Sjælland
25. august i Region Syddanmark

Inden sommerferien sender vi regionale nyhedsbreve ud med program for og invitation til at deltage i valgmøderne. Der informeres desuden om valget i det kommende Practicus og i nyhedsbreve til hele landet.

Selve valghandlingen foregår elektronisk i perioden 4. september kl. 6.00 til 11. september kl. 12.00.

Du kan læse mere om valget her

Sådan stiller du op

Har du lyst til at gøre en forskel for vores fag? Så vil arbejdet i DSAM's repræsentantskab uden tvivl være et godt sted at starte.

Når du har besluttet dig for at stille op, skal du indsende et skriftligt valgoplæg og gerne også et foto af dig selv til dsam@dsam.dk. Du kan senest indsende valgoplæg den 28. august kl. 10.

Der er ingen krav til længden af dit valgoplæg, men det kan for eksempel indeholde lidt om din baggrund, og hvad dine mærkesager er.

Valgoplæg lægges løbende på hjemmesiden, og alle kandidater præsenteres i regionale nyhedsbreve.

På valgmødet i din region får du mulighed for at præsentere dig selv. Derudover kan du med fordel bruge Facebook m.v. til at gøre reklame for dit kandidatur.

Vi håber, at du vil stille op til valget, for vi har brug for din viden og dit engagement. Fagligheden har meget forskellige betingelser ude i de enkelte regioner, og det skulle gerne afspejles i repræsentantskabets og bestyrelsens sammensætning. 

Læs evt. mere i vores FAQ om valget her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk