DSAM Logo

 Udsendt den 22. september 2021

Kommende almenmedicinere vægter arbejdsmiljø og trivsel højt i deres fremtidige arbejdsliv

En ny rapport fra Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM) i DSAM giver et tydeligt billede af, hvilke håb og drømme yngre almenmedicinere har for deres fremtid.

Et godt arbejdsmiljø med sparring, gode kolleger, et familieliv, der hænger sammen, er det, som lægerne lægger vægt på i deres overvejelser, når de skal købe praksis. Rapporten viser også, at 81 procent af lægerne planlægger at have egen praksis fem år efter deres speciallægeanerkendelse.

Hvad lægerne frygter mest
Rapporten giver desuden et billede af, hvad lægerne frygter mest i deres fremtidige arbejdsliv – og her svarer 79 procent af de læger, som planlægger ansættelse i praksis fem år efter endt uddannelse, at udbrændthed og for høj arbejdsbyrde kunne være baggrunden for ikke at ville eje sin egen praksis.

Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) Anders Beich, siger om undersøgelsen:

”Det er ikke overraskende, at kommende praktiserende læger ønsker gode kolleger i dagligdagen, og dertil et afbalanceret arbejdsliv med plads til familie og fritid. Hver generation af læger skal jo have en tids- og opgavesvarende organisation. I dag nedsætter flere praktiserende læger sig sammen i kompagniskaber og samarbejdspraksis, som for mange giver større chance for opfyldelse af de ting, som efterlyses. Et godt arbejdsmiljø kan man have stor indflydelse på selv at skabe, og der er jo ingen tvivl om behovet, især i tider med et åbenlyst behov for opskalering af almen praksis og flere faggrupper, der skal arbejde sammen om patienten”.

Formanden for DSAM’s FYAM-udvalg, Jesper Bossel Holst Christensen, siger:

Undersøgelsen giver bud på nogle pejlemærker for almen praksis, der kan tiltrække og fastholde unge almenmedicinere. Det handler ikke om penge, men undersøgelsen peger tydeligt på, at unge almenmedicinere lægger vægt på de gode arbejdsfællesskaber med faglig sparring, gode henvisningsmuligheder, lægekolleger, at familien skal trives med beslutningen, f.eks. ved at der i nærheden er job til partner, og at arbejdslivet er i balance med fritidslivet. Det er en bunden opgave at tiltrække flere almenmedicinere til praksis, og derfor bør resultaterne give anledning til refleksion, når fremtidens strukturer for primærsektoren udarbejdes.

I alt 101 besvarelser danner baggrund for spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i foråret 2021.

For yderligere kontakt til talspersoner:
Presseansvarlig i DSAM, Sine Barrett-Madsen, mobil 2830 2321, mail: sbm@dsam.dk

 

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen

FYAMs undersøgelse blandt almenmedicinske fase 2 og 3-læger viser, at:

  • Arbejdsmiljø, kollegaer, sparring/samarbejde og familietrivsel har størst betydning for lægerne i forhold til deres overvejelser om køb af praksis – også når det gælder køb af praksis i lægedækningstruede områder.
  • 81% af lægerne forestiller sig at have egen praksis fem år efter deres speciallægeanerkendelse.
  • Frygt for stor arbejdsbyrde og/eller udbrændthed er baggrunden for ikke at ville eje praksis hos hovedparten (79%) af de læger, som planlægger ansættelse i praksis fem år efter uddannelse til speciallæge.
  • Blandt læger, der ønsker at være ansat som almenmediciner i kortere eller længere tid svarer langt størstedelen (83%), at de ønsker at være ansat i en PLO-ejet klinik. Kun de færreste ønsker at arbejde i en udbuds- eller regionsklinik (3%).
  • Et ønske om balanceret patientsammensætning (84%) og økonomiske gulerødder (67%) har tillige stor betydning, hvis læger skal købe praksis i et lægedækningstruet område.

Om undersøgelsen

FYAM har distribueret undersøgelsen til alle medlemmer via sociale medier og mails. I alt har 101 personer besvaret undersøgelsen, heraf er 43 i fase 2, 42 i fase 3, og 16 har netop afsluttet fase 3 (maksimalt halvt år siden). Eftersom ikke alle almenmedicinske uddannelseslæger er medlem af FYAM, er det ikke alle læger i fase 2 og 3, der har fået mulighed for at besvare spørgeskemaet. I øvrigt kendes det præcise antal læger i fase 2 og 3 ikke, og derfor er det ikke muligt at beregne en svarprocent. Der kan således være en større statistisk usikkerhed i svarene.

Spørgeskemaet blev udsendt 21. maj 2021, og 2. juni 2021 blev der udsendt en reminder. Undersøgelsen blev afsluttet 13. juni 2021.