Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Folkemøde 2024

Mød DSAM's repræsentanter til Folkemødet 2024

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Forum for Yngre Almen Medicinere (FYAM) deltager med tre skarpe debattører på Folkemødet på Bornholm. De deltager gerne i forskellige sundhedsfaglige debatter og giver almenmedicinsk input til de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.

DSAM's repræsentanter kan fx deltage i debatter om prioriteringer og kvalitet i sundhedsvæsnet, brugen af Wegovy og Ozempic, kropsidealer, brugen af medicin, børn og unges trivsel, overdiagnosticering med videre.

Mangler du en sundhedsfaglig debattør?

Har du/I brug for en praktiserende læge til en sundhedsfaglig debat, så er du velkommen til at kontakte os.Kontakt presse- og kommunikationsrådgiver Mogens Folkmann Andersen, på 2252 8646 eller mfa@dsam.dk, hvis du vil vide mere.

Derfor - arrangerer du en debat om sundhedsvæsenet, så ræk endelig ud til os. Almen praksis er en vigtig stemme i debatten om såvel nutidens som fremtidens sundhedsvæsen.

I delegationen fra DSAM deltager:

Bolette Friderichsen

Bolette Friderichsen, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Hobro, formand for DSAM. Bolette har en stor erfaring inden for almen praksis, og hun har blandt andet markeret sig inden for organiseringen af almen praksis, herunder hvordan fremtidens almen praksis skal organiseres, brugen af Wegovy og Ozempic samt kvalitet og forskning.

Maria Krüger

Maria Krüger, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge på Frederiksberg, medicin- og IT-ordfører for DSAM. Maria har blandt andet markeret sig inden for debatter om brugen af slankemidler som Wegovy og Ozempic, kropsopfattelser med videre.

Siff Andreasen

Siff Andreasen, yngre læge - skal arbejde i en almen praksis i forbindelse med sin speciallægeuddannelse fra efteråret 2024. Siff kan bidrage med yngre læger syn på almen praksis. Siff har erfaring inden for børnepsykiatrien, og Siff brænder for det mentale helbred hos børn og unge, samt udbrændthed voksne. Siff optaget af, hvordan vores samfundsstruktur ser ud i forhold til netop familielivet.

Herudover optager ligestillingsdebatten også Siff, og hun bidrager gerne her mine sine holdninger og viden.

Siff er aktiv i FYAM.

Tabitha Krogh Ölmestig

Tabitha Krogh Ölmestig er yngre læge og starter som vikar i en almen praksis april 2024, og hun forventer at blive praktiserende læge efter endt uddannelse. Tabitha har erfaring indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, og herudover er hun aktiv i FYAM-udvalget og i Yngre Lægers Almen Praksisudvalg (under Lægeforeningen). Derudover interesserer Tabitha sig for den gode læge-patient relation, og hvordan sygdom (både somatisk og psykiatrisk) påvirker mennesket "bag" sygdommen. Et andet emne er ulighed i sundhed og betydningen af kontinuitet og en tryg relation til lægen for patienterne.

Arbejdsmiljø og arbejdsglæde samt faglighed har også Tabithas interesse.

Folkemøde 2024

Bolette Friderichsen, formand for DSAM
Maria Krüger, medicin- og IT-ordfører for DSAM
Siff Andreasen, yngre læge og aktiv i FYAM
Tabitha Krogh Ölmestig, yngre læge og aktiv i FYAM