DSAM Logo

I 1966 stiftede en række praktiserende læger Dansk Selskab for Forskning i Almen Lægepraksis. Baggrunden var, at det dengang – som nu – var svært at overføre forskningsresultater fra en specialiseret sygehusverden til almen praksis' brede befolkningsgrundlag. Nogle år senere blev selskabet til DSAM, hvor også efteruddannelse og senere kvalitetsudvikling blev en del af de nødvendige redskaber til at sikre fagets kvalitet og udvikling. DSAM ser det stadig som en af sine vigtigste opgaver at sikre det faglige fundament, som kan støtte og underbygge den enkelte praktiserende læges arbejde. I 1974 kom den første professor i almen medicin til. Siden flere, så vi nu tæller mere end 20 professorer, ligesom der er almenmedicinske forskningsenheder i de fire universitetsbyer. I 2015 blev der udnævnt en professor i almen medicin, tilknyttet Region Sjælland, så der nu er skabt formel forskningsmæssig kontakt til alle fem regioner. Antallet af aktive ph.d.-studerende er mellem 50 og 60 foruden de fast- og projekttilknyttede senior- og juniorforskere. Forskningsemnerne breder sig vidt.

DSAM har også et forskningsudvalg, som arbejder sammen med forskningsaktive medlemmer af faget for at sikre denne del af fagets fundament. Forskningsudvalget er pt ved at revidere sit kommissorium for at styrke dets funktion. Processen forventes afsluttet inden udgangen af 2017. DSAM yder også støtte til interessegrupper af senior- og juniorforskere for at medvirke til at fastholde disse i miljøet og formidler viden om forskningsresultater m.m. Vi arbejder også for at skabe sammenhæng mellem vidensområderne indenfor forskning, kvalitet og efteruddannelse.