Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Kom i gang med forskning

Almenmedicinsk forskning er en vigtig forudsætning for at fremme kvaliteten og trivslen i almen praksis. Selv om de almenmedicinske forskningsmiljøer hver for sig og samlet er af høj international klasse, er der stadig rigtig mange områder af almen medicin, hvor yderligere forskning er relevant. Mange af de undersøgelses- og behandlingsmetoder, der ligger til grund for det almenmedicinske arbejde, er primært baseret på erfaringer eller forskningsresultater fra sygehusene. Disse resultater og erfaringen kan desværre sjældent helt meningsfuldt overføres til almen praksis, da population og kontekst i almen praksis er vidt forskellig fra sygehusenes. 

Det er af stor betydning, at forskningsresultater formidles og forsøges implementeret i dagligdagen. FYAM arbejder aktivt for, at stadig flere af vores uddannelseslæger får mulighed for at skrive en almenmedicinsk ph.d. eller deltage i deltidsforskning som en integreret del af både deres uddannelse og senere lægeliv både i og uden for praksis.

Den almenmedicinske forskning i Danmark udgår primært fra de fire almenmedicinske forskningsmiljøer i Aalborg, Aarhus, Odense/Esbjerg og København/Region Sjælland. Hvert miljø har hver deres særkende, men fælles er, at de har gode arbejdsmiljøer, er produktive og samarbejder godt. Alle enheder rummer forskere, der kan vejlede på alle akademiske niveauer.

Er du interesseret i at forske på hel- eller deltid, så kontakt en af de fire forskningsledere, som kan hjælpe dig derhen, hvor du kan forfølge dine ønsker om almenmedicinsk forskning. 

Praktiserende læge, professor

Janus Laust Thomsen

Leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg

Praktiserende læge, professor

Susanne Dalsgaard Reventlow

Leder af forskningsenheden for Almen Praksis i København/Region Sjælland

Praktiserende læge, professor

Jens Søndergaard

Leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense/Esbjerg

Praktiserende læge, professor

Per Kallestrup

Leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus