Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

ICPC

International Classification of Primary Health Care

ICPC er et internationalt klassifikationssystem til beskrivelse af helbredsproblemer i almen praksis, som i et hierarkisk opbygget system beskriver de helbredsproblemer – henvendelsesårsager, symptomer og diagnoser – der udgør almen praksis' arbejdsopgaver.

ICPC-koderne er udviklet i et international forum, WICC (WONCA’s International Classification Committee), som har base i WONCA World og WONCA Europe (World Organization of Family Doctors). WICC er accepteret af WHO som en del af WHO Family of International Classifications.

Der arbejdes på at indføre et nyt diagnoseklassifikationssystem i almen praksis, ICPC-3, der forventes færdig til implementering i måske 2025. Derfor denne orientering om den historiske udvikling af ICPC-systemet.

ICPC-1 blev i 1990 oversat til dansk og er siden 1997 anvendt i EPJ-systemer i almen praksis i en dansk ICPC-e udgave, hvor ICPC-1 er koblet til den praksisrelevante del af ICD-10 (International Classification of Disease).

Den aktuelt anvendte version ICPC-2-DK er en opdatering af ICPC-e, hvori ca. 2.500 praksisrelevante ICD-10-diagnoser er integreret i ICPC-2-klassifikationen. Den indeholder et alfabetisk indeks på ca. 18.000 søgeord, der bidrager til at lette kodningen af den enkelte patientkontakt. ICPC-2-diagnoserne er forsynet med kriterier og krydsreferencer. Alle danske ICD-10-diagnoser er mappet til ICPC-2-diagnoser, hvilket bidrager til bedre mulighed for et overblik over helbredsproblemer generelt og for den enkelte patient i et sammenhængende sundhedsvæsen.

ICPC-2-rettighederne indehaves af WONCA, der administrerer og sælger licensrettighed hertil. DSAM har erhvervet og administrerer de danske rettigheder til ICPC-2-DK.

Den engelsksprogede version af ICPC-2 er basis for de nationale versioner, der opdateres og vedligeholdes af WICC, hvor der altid har været og er danske repræsentanter. I Danmark er det KiAP, Kvalitet i Almen Praksis, som varetager vedligeholdelse og opdatering af den danske ICPC-udgave. Ved specifikke kodeproblemer kan man henvende sig til KiAP.

Lancering af engelsksproget ICPC-3Den opdaterede internationale klassifikation for primærpleje er fra december 2020 og tilgængelig i en engelsksproget version, der vil være basis for nationale versioner og oversættelser af ICPC-3.Lær om, brug og deltag i ICPC-3 vurderingen på https://www.icpc-3.info/

Ønsket og behovet for udviklingen af ICPC-3 skyldes bl.a. følgende forhold:

  • Praktiserende læger over hele verden registrerer diagnoser i deres patientjournaler ved hjælp af ICPC-1 eller ICPC-2. Men begge klassifikationer er forældede, og der har derfor været et behov for en opdatering, der kan holde trit med den seneste udvikling inden for faget almen medicin.

  • Der er opstået nye behov f.eks. for: at fokusere på regioner og lande, at være i stand til at kode temaer omkring forebyggelse, at registrere patienternes funktion og for at kunne skelne bedre mellem symptomer og sygdomme.

  • Der er kommet nye teknologiske krav om at kunne sammenligne og udveksle information mellem sundhedssystemer, klassifikationer og medicinske terminologier anvendt i sundhedssystemer - "interoperabilitet".

  • Behov for opdatering af linkning og mapning til andre anvendte klassifikationssystemer i sundhedsvæsenet nationalt og internationalt – herunder specielt ICD-11, som Danmark indfører indenfor de kommende år.

  • Sikkerhed for løbende opdatering af primær praksis klassifikationen og dennes kommunikation med andre klassifikationssystemer i sundhedsvæsenet.

Kontakt: info@icpc-3.info eller dansk WICC-repræsentant: ICPC-konsulent i KiAP, Preben Larsen

Andre klassifikationssystemerSundhedsvæsenet anvender flere andre klassifikationssystemer, og der kan være et behov for integration(mapping) med ICPC i almen praksis. Nogle udvalgte er forklaret i det følgende:(Det skal bemærkes, at ikke alle klassifikationerne anvendes i Danmark, men ICPC-3 indeholder mulighed for mapning eller linkning til disse klassifikationer.)

ICD-10 koder: International Classification of DiseaseBenyttes på sygehusene og er ret omfattende og forudsætter afklarede sygdomsbilleder.Efterfølgeren ICD-11 forventes oversat og implementeret i Danmark, men det vides endnu ikke hvornår.

SKS-koder: Sundhedsvæsenets Klassifikations SystemIndeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer – f.eks. sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO’s ICD-10, og operationsklassifikationen.

SNOMED-CT: Systematized Nomenclature of Medicine Clinical TermsTerminologi, der sprogligt entydigt beskriver et helbredsproblem i en struktureret tekstinformation, der vedrører patienten og lagres i en form, så de kan genfindes og genanvendes.

ICF klassifikation: International Classification of FunctionKlassifikation, der anskuer funktionsevne i et bredt og dynamisk perspektiv. Det forventes at få betydning for, hvordan indsatser overfor personer med nedsat funktionsevne kommer til at udvikle sig i fremtiden.

ICHI: International Classification of Health InterventionsDen internationale klassifikation af sundhedsinterventioner er udviklet til at give et fælles værktøj til rapportering og analyse af sundhedsinterventioner til statistiske formål.

Nyttige links om ICPC-kodning

ICPC-2 kodeværktøjICPC-2 kodekort Hyppigt brugte ICPC-koder, lommekortWICC