Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Vidensbanken

Find inspiration til kvalitetsprojekter

Vidensbanken er en landsdækkende database, som indeholder mindre og enkelte større kvalitetsudviklingsprojekter fra almen praksis. Skal vi have dit projekt med?

Inspiration til faglig udvikling

Projektdatabasen er sat i verden for at gøre faglig udvikling nemmere og mere dynamisk. Formålet er, at praktiserende læger og yngre læger på vej ind i faget kan dele idéer og projekter om kvalitetsudvikling. DSAM vil på denne måde facilitere erfaringsudveksling, sparring og inspiration, som kommer læger, personale og patienter til gavn. 

Vidensbanken er målrettet alle, som arbejder i almen praksis og derfor arbejder med kvalitetsudvikling i egen klinik og/eller på tværs af sektorer. DSAM forventer, at klyngerne også vil kunne hente inspiration til praksisnære projekter og  implementering af disse.

Hvilke informationer deler vi?

Ved oprettelse af et projekt i Vidensbanken udfyldes følgende punkter: 

  • Projekttitel 

  • Projektansvarlige

  • Kontaktperson inkl. e-mail (e-mail offentliggøres ikke)

  • Tidspunkt for projektets start og slut

  • Formål 

  • Metode 

  • Resultater 

  • Evaluering 

  • Økonomi 

For hvert projekt, skal der være en kontaktpersonen, som modtager meddelelser fra interesserede. Herved faciliteres en mulig erfaringsudveksling. Der udleveres ingen personlige mailadresser eller telefonnumre.

Projektgruppe bag Vidensbanken

En projektgruppe af yngre læger står bag Vidensbanken og er tilknyttet kvalitetsudvalget i DSAM. Projektgruppen varetager udvikling, vedligehold og kommunikation samt planlægger en evaluering.

Vidensbanken understøttes af DSAM's sekretariat og har herudover en lægefaglig medarbejder til at administrere databasen.

Hent inspiration eller upload dit projekt

Vil du sondere et område eller emne, så er det en god idé at søge i Vidensbanken. Har du et projekt, du vil stille til rådighed, så kan du nemt selv uploade det. Har du spørgsmål, kan du kontakte DSAM's sekretariat. 

Vidensbanken (dsam.dk)