Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Regionalt og kommunalt kvalitetsarbejde

Kvalitetsudvikling af almen praksis understøttes i alle regioner af konsulenter og andre initiativer. Der er ofte fokus på det tværsektorielle samarbejde, herunder opgaver til praksiskonsulenter, og udarbejdelse af forløbsprogrammer og henvisningsvejledninger.

Du finder informationer herom på www.sundhed.dk

I alle regioner er der tilbud inden for en række forskellige områder:

  • Understøttelse af klynger

  • Rationel farmakoterapi

  • Praksiskonsulentordninger

  • Efteruddannelse

  • Gruppebaseret efteruddannelse (og supervision)

  • Ledelses- og organisationsudvikling

  • It og data (herunder bistand til forløbsplaner)

  • Patientsikkerhed

  • Hjælp til nynedsatte

Kvalitetsenhederne

De regionale kvalitetsenheder understøtter efteruddannelse og kvalitetsarbejde i almen praksis og på tværs i sundhedsvæsenet samt i forhold til implementering af nationale og regionale indsatser.

De regionale kvalitetsenheder faciliterer konsulenthjælp til de enkelte klinikker og klynger samt afholder regionale workshops, store praksisdage/konferencer, kurser for både læger og praksispersonale, udviklingsdage og gåhjemmøder med fagligt indhold.

Organisering og økonomi varierer fra region til region, men der er ofte et tæt samarbejde med andre regionale enheder. Relationen til PLO-regionalt og DSAM-regionalt varierer ligeledes fra region til region.

Læs mere om de respektive kvalitetsenheder på deres egne sider:

Praksiskonsulentordning (PKO)

Praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter er praktiserende læger, som medvirker til at styrke samarbejdet om patientforløb på tværs af sektorer. Der er praksiskonsulenter tilknyttet hospitaler, kommuner og/eller regionale kvalitetsenheder. Om end de er forskelligt organiseret, modtager de landet over henvendelser fra kolleger og kan hjælpe med at vise vej, når det gælder tværsektorielle spørgsmål og problemstillinger. Praksiskonsulenterne er centrale for samarbejdet over sektorgrænser og bidrager til at væsentlig information formidles til praksis såvel som til samarbejdspartnere. Kontaktinformationerne findes på sundhed.dk og i nedenstående links.

Praksisinformation på sundhed.dk er opdelt regionsvis, og en national praksisinformationsgruppe sørger for at overskrifterne er nogenlunde de samme uanset region. Overskrifterne udgør som oftest disse: Patientforløb, Lægemidler, Konsulenthjælp, Nyheder, Aktivitetskalender, Administration, Uddannelse og Indsatsområder.

Yderligere oplysninger

Se nedenstående links for yderligere information: