Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

PLU-fonden

Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond

Det er fondens formål at virke til fremme af alment praktiserende lægers funktion i sundhedstjenesten til gavn for folkesundheden, herunder primært ved at yde støtte til videnskabelige og forskningsmæssige opgaver i almen praksis, projekter inden for uddannelse og efteruddannelse, praksisudviklingsprojekter, sundhedspædagogiske og tilsvarende foranstaltninger.

Støtten kan gives til praktiserende læger, yngre læger under uddannelse i almen medicin samt læger og andre med tæt tilknytning til almen praksis, herunder de almenmedicinske forskningsmiljøer, i nævnte prioriterede rækkefølge. "Græsrødder" prioriteres relativt højt.

Der kan primært ydes støtte til egen løn, vikarløn og/eller kontorhold i mindre omfang. Støtten kan gives såvel i forberedelsesfasen som under gennemførelse og i skrivefasen. Oversættelse af manuskripter, deltagelse i videnskabelige møder, forskningsmetodologiske kurser og kongresser, hvor man fremlægger originalarbejde støttes i begrænset omfang. Der kan ikke søges om støtte til indkøb af apparatur eller edb.

Græsrodsforsker

Har du en idé, men mangler hjælp til at få den realiseret, så er her en god mulighed.

Måske har du været på kursus og hørt noget, du ikke helt kan genkende hos dine patienter. Læst en artikel, som ikke helt passer på dine patienter. Haft flere patienter, der ikke helt passer ind i lærebøgerne eller med det, der menes "på bjerget". Ja, så har du en idé til et projekt.

PLU-fondens formål er at yde støtte til udvikling af almen praksis. PLU-fondens bestyrelse ønsker at støtte praktiserende læger eller læger under uddannelse til almen medicin til at komme i gang med kvalitetsudviklings- og eller forskningsbaserede projekter. Fondens bestyrelse ønsker med dette initiativ at få læger med ideer i gang med projekter ved at aflønne en konsulent, der kan bruges som vejleder til igangsætning af projektet. Har du en ide, du kunne tænke dig at forfølge, vil PLU gerne høre fra dig. Vi prøver så at finde en person med erfaring inden for det pågældende område, som kan påtage sig opgaven at vejlede dig i starten på projektet. Du behøver blot at beskrive din idé i prosa, men gerne med entusiasme.

Lad os høre fra dig – også selv om dine tanker og ideer om et projekt ikke er færdigafpudsede – det er netop her, vi vil kunne hjælpe dig videre!

Ansøgningsfrister 2024

PLU-Fonden kan - grundet aktuelle økonomiske udfordringer - ikke modtage ansøgninger p.t.Der arbejdes på at kunne åbne for en ansøgningsrunde senere på året.

Kontakt PLU-fonden

PLU-fondens sekretariatStockholmsgade 55, st.2100 København ØPLO-Kbh@dadl.dk

Iben SorgenfreyDir.: 27 28 92 07