Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Internationalt samarbejde

Almen medicin i Danmark – og DSAM som organisation – er aktive medspillere på den globale almenmedicinske scene – og det bør vi fortsat være!

I en globaliseret verden er det internationale samarbejde for de praktiserende læger og for vort speciale en naturlig og helt nødvendig aktivitet. Det indgår i øvrigt også i DSAM’s formålsparagraf. Udviklingen i andre lande kan være en vigtig inspirationskilde for os – og i al ubeskedenhed har vi måske også ind imellem inspireret nogle af vores udenlandske kolleger. Samarbejdet sker på flere planer:

 • Fælles videnskabelige tidsskrifter:

  • Scandinavian Journal of Primary Health Care

  • European Journal of General Practice.

 • Deltagelse i fælles almenmedicinske kongresser:

  • Nordiske kongresser hvert andet år

  • Europæiske kongresser hvert år - undtaget år hvor verdenskongressen holdes i Europa

  • Verdenskongresser hvert andet år

  • Mulighed for deltagelse i nationale kongresser i f.eks. USA og Australien.

 • Deltagelse i det europæiske samarbejde, hvor WONCA Europe er paraplyorganisation, og under denne paraply er samarbejdet arrangeret i tre store "udvalg". DSAM er aktiv i alle tre netværk:

  • EGPRN (forskning)

  • EQuiP (kvalitetsudvikling)

  • EURACT (uddannelse).

 • Derudover er DSAM aktiv i tre øvrige netværk under WONCA Europe:

  • EYFDM (en organisation oprettet i 2005 for unge almenmedicinere under navnet Vasco da Gama Movement (VdGM), og senere ændret til EYFDM. Den første præsident i dette netværk var danske Birgit Morre Pedersen).

  • EUROPREV (som arbejder for evidensbaseret forebyggelse og sundhedsfremme i almen praksis på tværs af lande i Europa).

  • EURIPA (som arbejder for og med landdistriktslæger i Europa).

Læs mere om WONCA under Europæisk samarbejde.

Hertil kommer alle de personlige kontakter til kolleger i andre lande – ofte meget værdifulde kontakter set både i et fagligt og et personligt lys.

Der er talrige eksempler på, hvordan international inspiration er omplantet til en dansk virkelighed og her udmøntet i konkrete initiativer – her nævnes blot nogle få:

 • Den decentrale gruppebaserede efteruddannelse, som næsten alle praktiserende læger deltager i

 • Brug af patientevalueringer som et af mange kvalitetsudviklingsværktøjer i almen praksis

 • Den intense udvikling i det hele taget på kvalitetsudviklingsområdet er inspireret af europæiske trends

 • Vores speciallægeuddannelse i almen medicin har hentet inspiration fra andre lande og senest er elementer re-eksporteret til bl.a. UK, hvor de har skabt en hel ny uddannelse i almen medicin.

Praksiskonsulentordningen er en dansk ”eksportvare”.