Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Nordisk samarbejde

NFGP og NYGP

Nordic Federation of General Practice (NFGP)

NFGP er en organisation, der gennem et samarbejde mellem de fem nordiske selskaber for almen medicin sikrer, at nordisk almen praksis/familiemedicin har en høj international faglig standard. Dette baseret på varetagelsen af ​​fælles nordiske opgaver og gennem udveksling af erfaringer og viden, som skal understøtte det enkelte selskab for almen medicins nationale arbejde. Organisatorisk er dette muligt gennem et samarbejde mellem Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC) og de nordiske kongresser for almen praksis inden for rammerne af det fællesejede NFGP ApS.

NFGP har hovedsæde i DSAM. DSAM's sekretariatschef, Louise Hørslev, er direktør i NFGP. Sanne Bernard, der er sekretær i DSAM, varetager også sekretærjobbet i NFGP. Og fra september 2023 er danske Roar Maagaard formand for NFGP's bestyrelse.

Læs mere om NFGP her.

Nordic Young General Practitioners (NYGP)

NYGP er vores 'nordiske FYAM' under Nordic Federation of General Practioners (NFGP). NYGP er sat i verden for at skabe et produktivt netværk for nye og kommende praktiserende læger i de nordiske lande med det formål at dele viden, forskningsresultater, udviklingsprojekter af høj kvalitet og dag-til-dag kliniske spørgsmål for at lære og få inspiration fra hinanden.

Læs mere om NYGP her.