Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Udveksling

Muligheder for udvekslingsophold i udlandet eller besøg af udenlandsk læge

Gennem et udvekslingsophold får man mulighed for at opleve en praksishverdag ved at deltage i konsultationen som ”flue på væggen”. Du danner dig et billede af, hvordan der praktiseres i værtslandet, og hvordan sundhedssystemet er opbygget, og du får en unik mulighed for at lære din kollega at kende. I mange lande er der mulighed for at bo hos en vært, som selv er almenmediciner eller under uddannelse dertil. Tilbuddet gælder uddannelseslæger i almen medicin samt speciallæger i almen medicin op til 5 år efter end specialeuddannelse.

Udvekslingsophold til Europa (Hippokrates Exchange)

Gennem Hippokrates-programmet kan der arrangeres udvekslingsophold for uddannelseslæger til europæiske lande á 1-2 ugers varighed. Se mere her.

Exchange udenfor Europa (FM 360)

Gennem vores globale netværk i FM360-grader har uddannelseslæger mulighed for at komme på udveksling i op til én måned i det meste af verden, fx Afrika, Asien eller mellemøsten. Se mere her.

Conference exchange

I mange af de europæiske lande arrangeres nationale kongresser, der kan sammenlignes med Lægedage i Danmark. I EYFDM-regi tilbydes conference exchange, hvor man deltager i den nationale konference og et udvekslingsophold i en lokal praksis nogle dage inden kongressen.

Der annonceres løbende om de forskellige udbud af pladser til conference exchange på Facebookgruppen FYAM International. Du kan også finde en opdateret liste på kommende og nylig afholdte conference exchanges her.

Få besøg af en udenlandsk læge

Hvis du hellere vil blive hjemme, men stadig gerne vil lære lidt om forholdene udenfor Danmark, har du også mulighed for selv at være vært for en udenlandsk læge. Enten kan du lægge hus til eller høre din tutorlæge, om ikke du kan tage exchange-lægen med på arbejde som fluen på væggen og få feedback på dit arbejde fra friske øjne. Særligt læger fra Sydeuropa har vist stor interesse for at komme og lære om dansk almen praksis. Skriv til: hippokrates.denmark@gmail.com

Partners in Practice (PiP)

Partners in Practice – International Development Programme of General Practitioners (PiP) – er opstået som en interessegruppe under DSAM og har senere dannet et selvstændigt selskab, der kan indgå i forpligtende internationale relationer og udvikle, facilitere og implementere projekter med udviklingsperspektiv indenfor almen praksis.

Partners in Practice søger ressourcepersoner med erfaring og ekspertise samt interesse for udviklingsarbejde. DSAM har en lang tradition for internationalt samarbejde i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling, og der er formentlig mange blandt selskabets medlemmer, der fra anden side har erfaring med udviklingsarbejde, f.eks. under studietiden via IMCC eller gennem ansættelser i Danida, MS, Ibis, Læger uden Grænser eller andre NGO’er.

Partners in Practice er dedikeret til at fremme udviklingen af primær sundhedstjeneste på verdensplan, herunder i særlig grad almen praksis, ved at indgå i partnerskaber med internationale institutioner. Under programmet kan tilbydes en bred vifte af aktiviteter fra koordinationen af større programmer til mindre rådgivningsprojekter. Projekter kan være af vidt forskellig karakter og kompleksitet – de kan f.eks. spænde fra større projekter med mange andre samarbejdspartnere til mindre mere direkte projekter.

Partners in Practice formes af sine aktive medlemmer, og kan være en platform for projekter, der falder indenfor programmets interesseområde. PiP stiller sig til rådighed som sparringspartner og facilitator i bestræbelserne på at realisere et bæredygtigt projekt, hvis der blandt DSAM’s medlemmer findes andre ideer til mulige udviklingsprojekter.

Bliv en familielæge i udvikling! Kontakt PiP på mail: pippartnersinpractice@gmail.com