Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Prækonferencer for uddannelseslæger

Der afholdes løbende almenmedicinske konferencer i hele verden. Udvid din horisont og dit netværk, del din viden og få indsigt i, hvad der sker indenfor forskning i det almenmedicinske felt ude i verden.

Prækonference

Forud for såvel WONCA Europe-kongresserne afholder EYFDM en prækonference for yngre almenmedicinere. Det samme gør NYGP forud for Nordic Congress of General Practice. På prækonferencerne afholdes sessioner og workshops med særlig interesse for uddannelseslæger og nyuddannede almenmedicinere. Her mødes yngre læger fra forskellige europæiske og nordiske lande med et antal yngre læger fra værtslandet. Der er typisk stor spredning i alder og erfaring – fra helt nyuddannede læger, som påtænker at blive almenmedicinere, til speciallæger i almen medicin uddannet inden for de sidste 5 år. Efter de faglige arrangementer er der tradition for flere gode sociale events.

Se mere på EYFDM's hjemmeside og NYGP's Facebookside.

Læs mere om 'conference exchange' - udveksling i forbindelse med en prækonference.