Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Europæisk samarbejde

WONCA og EYFDM

WONCA

WONCA er en forkortelse for "World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians" - WONCA World.

WONCA Europe er den europæiske gren med 30 medlemsorganisationer, som tilsammen repræsenterer 45.000 praktiserende læger. WONCA Europe er paraplyorganisation, og under denne paraply er samarbejdet arrangeret i  tre store "udvalg": 

Derudover findes også disse "udvalg":

DSAM tager aktivt del i alle udvalg.

ICPC

DSAM har i mange år deltaget aktivt i arbejdet med at udvikle koderedskabet til almen praksis - ICPC (International Classification of Primary Care). Arbejdet er organiseret i WICC (Wonca International Classification Committee). Se mere her.

EYFDM

European Young Family Doctors Movement (EYFDM) er et netværk for nye og kommende praktiserende læge under WONCA Europe. Det svarer nærmest til FYAM på europæisk plan. Netværket er for alle uddannelseslæger inden for almen medicin samt for speciallæger de første fem år efter deres speciallægeanerkendelse.

EYFDM blev dannet i 2005 under navnet Vasco da Gama Movement (VdGM). Navnet blev ændret i 2022. Bestyrelsen består af delegerede fra WONCA Europes medlemsorganisationer.

Læs mere om EYFDM her.