DSAM Logo

Kvalitetsarbejde er en selvfølgelig del af DSAM's virke. DSAM medvirker til at udvikle den kliniske kvalitet ved at udarbejde kliniske retningslinjer. DSAM understøtter PLO’s politiske arbejde indenfor kvalitetsområdet med orientering og ved rådgivning, deltagelse i arbejdsgrupper m.m. Endvidere deltager DSAM ofte i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, ligesom der ydes ad hoc-rådgivning til relevante myndigheder.

Kvalitetssikring og -udvikling er en naturlig og integreret del af ledelsesopgaven i de enkelte praksis. I hver region findes et kvalitets- og efteruddannelsesudvalg, som har til opgave at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalgene skal bl.a. bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af overenskomstens parter. 

Praksis kan hente støtte i regionale kvalitetsenheder og hos regionale konsulenter. Dette er organiseret forskelligt regionerne imellem. Læs mere om det regionale kvalitetsarbejde her.

Kvalitetsudvalget i DSAM

Der er en naturlig interesse i DSAM for kvaliteten af arbejdet i almen praksis og for, hvordan den sikres og udvikles. DSAM understøtter dette arbejde gennem sit kvalitetsudvalg og dets arbejdsgrupper. Der er aktuelt 5 tematiske arbejdsgrupper:

  • It og data
  • Patientsikkerhed
  • Vidensbanken
  • Metoder og redskaber
  • Ulighed i sundhed

Under kvalitetsudvalget hører også et netværk for RKKP-repræsentanter, der er udpeget af DSAM til at indgå i diverse RKKP-styregrupper.

Læs mere om kvalitetsudvalget her.