DSAM Logo

Temadag om patientsikkerhed - Hvad kan vi lære af hinanden?

Arrangører: Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSPS og Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM

Sted: Comwell HC Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense

Dato: Den 20. januar 2023

Tid: kl. 10.00 - 16.30 (networking og let forplejning frem til kl. 18 med særskilt tilmelding)

Tilmelding: Fristen for at tilmelde sig er den 12. december 2022 og foregår efter først-til-mølle. Tilmeld dig her 

Formål

Formålet er at samle aktører inden for nationalt og regionalt patientsikkerhedsarbejde i almen praksis for at styrke kendskabet til hinanden og for at bane vejen for yderligere tiltag til gavn for de enkelte klinikker og klynger. Et væsentligt mål er at skabe blik for, hvordan patientsikkerhed kan spille sammen med kvalitetsarbejdet i øvrigt.

Det er første gang, vi afholder et arrangement af denne art. Det er ambitionen og håbet, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed for aktørerne i og rundt om almen praksis og styrke netværket om patientsikkerhed og kvalitetsudvikling på praksisområdet.

Målgruppe og deltagerkreds

  • Alment praktiserende læger der har interesse i patientsikkerhed

  • Klyngekoordinatorer og klyngebestyrelsesmedlemmer

  • Regionale aktører: Regionale patientsikkerhedskonsulenter og risikomanagere samt kvalitetsenhederne for almen praksis

  • Nationale aktører: Danske Regioner (Den nationale tovholdergruppe for praksissektoren), Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSPS), Kvalitet i Almen Praksis (KiAP), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

Om programmet

Deltagerne på dagen får:

  • Inspiration til hvordan vi kan arbejde systematisk med patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

  • Kendskab til vellykkede initiativer og hvordan vi i højere grad kan understøtte almen praksis

  • Nye relationer som styrker tilliden og videndelingen om patientsikkerhed på praksisområdet

Se programmet her.

Mere om arrangementet

Planlægningsgruppen består af Christina Kjerulff og Claus Rendtorff, begge praktiserende læger og fra DSAM, Dennis Staahltoft, praktiserende læge og fra PLO og Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Herudover bistår organisationernes sekretariater.

Temadagen er gratis, men deltagerne skal selv sørge for at få dækket evt. tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til transport og evt. parkering.

Temadagen er godkendt af Fonden for Almen Praksis svarende til en efteruddannelsesdag.

Ved sen afmelding på selve dagen vil der være et gebyr, som svarer til dagsprisen pr. person.

Har du spørgsmål til arrangementet, kontakt a.sonne@dsam.dk.