DSAM Logo

Udvalget afholder normalt to årlige møder, som primært har til formål at muliggøre gensidig udveksling mellem vores repræsentanter i de vigtigste internationale fora:

 • EGPRN – forskningsområdet
 • EURACT – uddannelsesområdet
 • EQuiP – kvalitets- og patientsikkerhedsområdet
 • EURIPA – ”rural doctors”
 • EUROPREV - forebyggelsesområdet
 • Vasco da Gama Movement – europæisk sammenslutning af yngre almenmedicinere
 • Hippokrates programmet – udvekslingsmuligheder for yngre læger under uddannelse
 • PIP – ”Partners in practice” – støtte til almen praksis i trængte områder af verden
 • WICC – Woncas international klassifikationsgruppe
 • Nordic Federation of General Practice – samarbejdet med vores nordiske søsterorganisationer – og for de unge læger den nye organisation: NYGP (nordisk netværk for yngre almenmedicinere)
 • WONCA Europe – Roar Maagaard er var frem til juni 2019 medlem af EB og var derfor linket til WONCA Europe

DSAM’s bestyrelse besluttede tidligere, at vi ville koncentrere os om de tre WONCA Europe organisationer (EGPRN, EURACT, EQuiP) – og naturligvis det nordiske samarbejde. Hertil kommer så ”ungdomsorganisation” og klassifikationsgruppen, der udvikler vores alles ICPC-værktøj. I det forløbne år er EURIPA og EUROPREV også kommet med i det internationale arbejde på lige fod med de øvrige organisationer – velkommen til dem!

Vi har i udvalget i det forløbne år talt en del om WICC (som er koblet til WONCA World) og deres forestående arbejde med ICPC 3. WONCA Europe har valgt at støtte dette arbejde, som nu ser ud til at kunne starte. DSAM var tidligere med som partner i konsortiet bag opgaven, men har trukket sig.

Med hensyn til de nævnte netværksorganisationer i europæisk regi så fungerer arbejdet i disse organisationer altid varierende fra tid til tid – men aktuelt er der god fremdrift på alle planer – også i initiativer, der kan give inspiration i en dansk kontekst.

I efteråret 2018 var der WONCA World Conference i Seoul, og her blev norske Anna Stavdal valgt som den næste præsident for WONCA World i perioden 2020-2022.

I 2019 har vi haft WONCA Europe kongres i Bratislava, Slovakiet. Forud for kongressen var der Councilmøde, hvor undertegnede deltog. Igen var der i år aftryk fra NFGP: Council støttede et videre arbejde, som NFGP havde foreslået: at begynde et arbejde med nyformulering af ”Core values in GP/FM”.

Internationalt har 2019 jo ellers i den grad været præget af den succesfyldte Nordisk Kongres i Aalborg i juni måned – en stor anerkendelse skal lyde herfra til alle, der var med til at skabe successen!

I 2020 er der ikke Nordisk Kongres – så der mødes vi alle til WONCA Europe Conference i Berlin, 24. – 27. juni 2020.

DSAM's formand har tidligere været formand for udvalget, men på grund af formandens store arbejdspres er jeg blevet bedt om forvalte opgaven, og det gøre jeg gerne.

Roar Maagaard, formand for Internationalt Udvalg