DSAM Logo

Udvalget afholder normalt to årlige møder, som primært har til formål at muliggøre gensidig udveksling mellem vores repræsentanter i de vigtigste internationale fora:

 • EGPRN – forskningsområdet
 • EURACT – uddannelsesområdet
 • EQuiP – kvalitets- og patientsikkerhedsområdet
 • EURIPA – ”rural doctors”
 • EUROPREV - forebyggelsesområdet
 • Vasco da Gama Movement – europæisk sammenslutning af yngre almenmedicinere
 • Hippokrates programmet – udvekslingsmuligheder for yngre læger under uddannelse
 • PIP – ”Partners in practice” – støtte til almen praksis i trængte områder af verden
 • WICC – Woncas international klassifikationsgruppe
 • Nordic Federation of General Practice – samarbejdet med vores nordiske søsterorganisationer – og for de unge læger den nye organisation: NYGP (nordisk netværk for yngre almenmedicinere)
 • WONCA Europe – Roar Maagaard var frem til juni 2019 medlem af EB og var derfor linket til WONCA Europe

Beretningen er næsten en gentagelse af sidste års lidt triste beretning – i hvert fald konklusionen: der er ikke sket så meget!

Møder, kongresser og internationalt samarbejde har lidt og lider fortsat meget under Coronaens skygge. Et vist samarbejde og erfaringsudveksling foregår digitalt – og selv om vi alle har prøvet diverse platforme, så kan det dog ikke helt gøre det ud for fysiske møder og konferencer. Internt i udvalget måtte vi også ty til Zoom.

Det nordiske møde i foråret (Nordic Federation of General Practice) blev aflyst – lidt blev dog gennemført digitalt. Det nordiske statement om uddannelsen i almen medicin blev vedtaget sidste år – og det er nu sendt til de 5 landes ansvarlige myndigheder på dette område. Papiret stammer fra Nordic GP Specialist Training Committee. Man blev også sidste år enige om et nordisk papir om specialets kerneværdier – et papir, der i det forløbne år har inspireret et tilsvarende arbejde, som er iværksat i WONCA Europe regi. Resultatet præsenteres til efteråret i WONCA Europe regi.

Vi skulle jo alle have været til WONCA Europe Conference i Amsterdam i juli måned i år. Kongressen blev afholdt digitalt – det var en bleg kopi af en normal WONCA Europe kongres. Mon ikke det bliver bedre i 2022.

WONCA World i Abu Dhabi i november 2021 er udsat fra sidste år – det bliver også en fuldstændig digital kongres.

Alle organisationer nævnt i begyndelsen af referatet arbejder naturligvis videre – men alle er mere eller mindre vingeskudte af pandemien. Mange af os håber, at verden igen åbner inden så længe, så den internationale erfaringsudveksling kan flyde mere frit igen.

Det skal nævnes, at WICC arbejdet er fortsat – og ICPC3 er nu ved at være klar – udvalget håber, at den finder vej til dansk almen praksis inden længe.

I denne beretning skal også nævnes, at man under pandemien i mange lande har oplevet et ekstremt presset sundhedsvæsen – og i en del lande en presset almen praksis, som vi i DK ikke helt har været udsat for i samme målestok.

I udvalget ser vi frem til et nyt år med mere aktivitet i alle organisationer – og forhåbentligt hele to internationale kongresser til sommer: først Nordisk Kongres i Stavanger og en uge senere  WONCA Europe kongres i London.

Roar Maagaard, formand for Internationalt Udvalg