Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2007

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

De normale forandringer i blødningsmønstret fra menarken til menopausen

Statements

•    Uregelmæssig cyklus (med blødninger af vekslende styrke og varighed) er almindeligt de første 3-5 år efter menarken og de sidste 4-6 år før menopausen.

•    Den gennemsnitlige cykluslængde aftager ca. tre dage med alderen, mens den gennemsnitlige blødningsvarighed øges ca. to dage.

•    Det gennemsnitlige blødningstab per cyklus øges ca. 50% i slutningen af den fertile periode.

•    Forbigående uregelmæssigheder i en ellers regelmæssig cyklus er almin- deligt hos yngre kvinder.

I den vestlige verden er den gennemsnitlige alder for menarkens indtræden faldet fra 17 år til 12 år siden 1800-tallet, se Figur 3. Den lavere alder for menarken skyldes formodentlig bedre livsbetingelser, og et tilsvarende fald er ikke set i lande med dårlige sociale forhold (3-5).

Menopausen indtræder i gennemsnit i 51-års alderen. Det gennemsnitlige menopausetidspunkt har ikke ændret sig gennem årene og er ens i hele verden (6;7), men der er store individuelle variationer.

Cykluslængde

Cykluslængden beregnes fra menstruationens første dag til næste men- struations første dag. I op til fem år efter menarken er blødningerne ofte uregelmæssige (7) pga. intermitterende anovulation (Figur 4).

Den gennemsnitlige cykluslængde hos kvinder i 20-års alderen er 29-30 dage (7;8). Cykluslængder på 21-35 dage regnes for normalt. I løbet af den fertile periode falder den gennemsnitlige cykluslængde til 26-27 dage (7;9). En regelmæssig cyklus er sædvanligvis et udtryk for ovulation. De mest regelmæssige cykli findes hos kvinder i 25-35-års alderen.

Periodevise forstyrrelser i den normale cyklus er hyppige hos yngre kvinder. Inden for et år vil 10-30% af raske kvinder opleve, at en menstruation pludselig kommer en uge for tidligt eller 1-2 uger for sent (10;11).

4-6 år før menopausen begynder menstruationerne igen at blive uregelmæssige (7) pga. degenerative forandringer i ovarierne, som medfører corpus luteum-insufficiens, anovulation og til sidst også ophørende østrogenproduktion. Blødninger kan komme med helt uforudsigelige intervaller, korte såvel som lange. Oftest bliver intervallerne gradvist længere og læn- gere, indtil menopausen indtræder. En evt. fornyet blødning efter et interval på mere end et år defineres som postmenopausal blødning (12). Mange kvinder oplever fornyet blødning de første 2-3 år efter menopausen (13).

Blødningsvarighed

Den gennemsnitlige varighed af menstruationerne hos regelmæssigt menstruerende yngre kvinder er 4-5 dage (14). Varigheden øges med alderen og er 6-7 dage hos kvinder over 45 år (9).

Anovulatoriske blødninger er ofte af vekslende styrke og længde (15) og kan være både kraftige, langvarige, korte og sparsomme. Anovulation findes især hos perimenopausale kvinder. I løbet af et år oplever næsten 50% af perimenopausale kvinder en eller flere blødninger på ti dage eller mere. I samme periode er pletblødninger hyppige (9). Anovulatoriske blødninger er typisk smertefri i modsætning til ovulatoriske blødninger, som i de fleste tilfælde er ledsaget af en vis grad af smerter eller ubehag.

Blødningsstyrke

Mens cykluslængde og blødningslængde er let at objektivisere ved hjælp af blødningskalendere, er det langt vanskeligere at få et mål for blødningsstyrken, idet det objektive blodtab kun kan måles under eksperimentelle omstændigheder. Undersøgelser har vist, at der er meget dårlig korrelation mellem kvinders subjektivt oplevede blodtab og det objektivt registrerbare (16).

Hos yngre kvinder er det gennemsnitlige blodtab per menstruation ca. 40 ml (17;18). Menstruationen består ud over blod af varierende mængder endometrievæv og transsudat (50-60%) (19). Omkring 90% af blodtabet finder sted på de første tre blødningsdage (14;20).

Det gennemsnitlige blodtab stiger med alderen til 60 ml hos 50-årige

(17). Hver fjerde danske kvinde over 45 år angiver at have én eller flere voldsomme blødninger i løbet af et år (9).