Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2007

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Pletblødning og kontaktblødning

Statements

•    Plet- og kontaktblødning i yngre aldersgrupper skyldes hyppigst infektion, eller ses sekundært til kontraception.

•    Normal smear udelukker ikke cervixcancer.

Rekommandationer

•    Tænk altid på klamydiainfektion hos unge med pletblødning (D).

•    Tænk altid på cervixcancer ved kontaktblødning (D).

Definition

Pletblødninger er små kortvarige blødninger uden for menstruationstidspunktet. Kan opstå spontant eller ved coitus (kontaktblødning) (44).

 

Årsager

•    Ovulationsblødning (fysiologisk)

•    Infektioner (vaginit, cervicit, endometrit, salpingit)

•    Benigne organiske forandringer på cervix (polypper, uspecifik cervicit/ erosion)

•    Kontraception og hormonbehandling

•    Pletblødning i forbindelse med andre blødningsforstyrrelser

•    Graviditet

•    Postmenopausal atrofi af vaginal- og endometrieslimhinde

•    Cervixcancer, (aldersspecificerede incidenser: se Figur 9, side 32).

•    Corpuscancer, (aldersspecificerede incidenser: se Figur 9, side 32).

 

Hos yngre kvinder ses pletblødninger ofte ved cervicit (klamydia) (44), ovulation eller ved brug af kontraceptionsmidler (se side 40) samt tidligt i graviditeten.

Hos lidt ældre kvinder er de hyppigste årsager cervix- eller corpuspolypper, uspecifik cervicit/erosion eller pletblødning sekundært til andre blødningsforstyrrelser (metroragi) (9).

Pletblødningerhosdenpostmenopausalekvinde: seafsnitompostmenopausal blødning side 36.

 

Hyppighed

I en undersøgelse af 18-54-årige kvinder oplevede 17% pletblødninger i løbet af et år (11). I en anden undersøgelse havde 10% af menstruerende kvinder over 45 år én eller flere pletblødninger i løbet af et år (9).

 

Undersøgelser

Anamnese med fokus på ledsagesymptomer: kløe, svie, udflåd, dyspareuni, smerter, feber, vægttab, kontraception, blødningsmønster. Kommer pletblødningerne tilfældigt, efter coitus eller kommer de regelmæssigt på samme tidspunkt i cyklus som ved ovulationsblødning? Har kvinden fulgt det cervixcytologiske screeningsprogram?

Objektivt: GU med fokus på vaginalslimhinde, fluor (wetsmear), udseende og vulnerabilitet af cervix, ømhed, udfyldninger, uterus’ størrelse og evt. graviditetstegn.

Hos unge kvinder podes for klamydia.

Ved mistanke om endometrit/salpingit tages leukocytter + differentialtælling og CRP.

Ved den kliniske undersøgelse er der ofte forandringer på cervix, som kan være vanskelige at bedømme. Erytroplakier (røde områder) er oftest benigne fysiologiske forandringer, hvor portio i stedet for pladeepitel helt eller delvist er beklædt af det tynde cylinderepitel fra cervikalkanalen. Ovula Nabothi ses hyppigt og kan have meget forskelligt udseende. Ved cervicit ses oftest purulent flåd fra cervix og letblødende slimhinde. Erosioner kan skyldes cervicit, men kan også være en cervixcancer. Malignitetssuspekte forandringer sidder typisk asymmetrisk omkring orificium med puklet udseende, øget kartegning eller hvidlige fortykkede områder, og de er ofte letblødende (44).

Normalt er der ikke synlige makroskopiske forandringer ved dysplasi.

 

Behandling

Infektioner behandles efter gældende retningslinjer. Cervixpolypper fjernes – evt. ved gynækolog.

Pletblødning i forbindelse med kontraception: se side 40. Pletblødning i forbindelse med hormonterapi: se side 45. Postmenopausal pletblødning: se side 36.

Cervixcancer og forstadier behandles af gynækolog.

 

Hvornår henvise til gynækolog

Kvinder med gentagne pletblødninger trods normale undersøgelser. Kvinder med postkoital blødning.

Suspekte forandringer på cervix eller andre suspekte fund. Postmenopausal pletblødning (se afsnit om postmenopausal blødning side 36 (32).