Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2007

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Oligomenore

Statements

•    De fleste kvinder med oligomenore har PCOS.

•    Spontan graviditet kan forekomme hos kvinder med oligomenore.

Rekommandationer

•    Ved mistanke om PCOS bør kvinden udredes og behandles (D).

•    Ved uhonoreret graviditetsønske hos en kvinde med oligomenore henvises til fertilitetsbehandling (A).

Definition

»Oligo« betyder »ringe« og skal forstås som sjælden blødning. Almindeligvis betragtes cykluslængder >35 dage og <½ år som oligomenore. Ved primær oligomenore har tilstanden bestået siden menarken. Ved sekundær oligomenore har kvinden tidligere haft normale menstruationsintervaller.

 

Årsag

Den hyppigste årsag til vedvarende oligomenore er polycystisk ovariesyndrom (PCOS) (25), men ydre årsager som vægttab, ekstremsport eller psykiske belastninger kan også medføre oligomenore. Alle disse tilstande kan også give sekundær amenore. Desuden findes det idiopatisk samt sekundært til thyroidealidelser og hyperprolaktinæmi.

 

Hyppighed

Prævalensen af vedvarende oligomenore gennem et år er i et enkelt studie fundet til 0,9% af 15-44 årige kvinder, hvorimod 29,5% af kvinderne oplevede én (eller flere) cykluslængder >35 dage i løbet af et år (10). I et andet studie oplevede ca. 10% af 18-44 årige kvinder én eller flere cykluslængder

>35 dage i løbet af et år (11).

 

Symptomer

Blødningerne kommer typisk uregelmæssigt med intervaller over 35 dage og kan være svage eller kraftige afhængigt af kvindens østrogenproduktion. Afhængigt af årsagen kan der være ledsagesymptomer i form af hirsutisme og/eller akne, abdominal fedme og infertilitet (PCOS), vægttab, galaktore eller symptomer på hyper- eller hypotyroidisme.

 

Undersøgelser

Anamnese: Blødningsmønster.

Objektivt: Graviditetstest, evt. blødningsskema.

Hvis der er mistanke om PCOS, bør kvinden undersøges herfor (se afsnit om PCOS side 23). Ellers anbefales de samme undersøgelser som ved sekundær amenore (se side 19).

Behandling

Har kvinden PCOS, følges retningslinjer for behandling heraf (se side 24). Har kvinden ikke PCOS, behøver raske kvinder med oligomenore ingen behandling. P-piller kan benyttes på lige fod med andre former for kontraception.

 

Hvornår henvise til gynækolog

Ved uhonoreret graviditetsønske.