Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2007

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Forord

Har praktiserende læger behov for en klinisk vejledning om blødningsforstyrrelser? Hjælper vi ikke patienterne tilstrækkelig godt med vores basale viden fra uddannelsen suppleret med vores efteruddannelse? Og er vores henvisningspraksis for de patienter, vi ikke kan færdigbehandle i almen praksis, ikke rationel og optimal?

Åbenbart ikke! – For da DSAM i 2003 lavede en enquete over behovet for emner til kommende vejledninger, kom blødningsforstyrrelser ind på en klar førsteplads.

Arbejdet med vejledningen gik i gang i 2004, og forfattergruppen har siden stædigt trodset de mange problemer, der i løbet af de tre år dukkede op. Der har været de faglige udfordringer, der er kommet nye behandlingsmuligheder og nye guidelines – tænk blot på, at indikationerne for hormonterapi på meget kort tid blev ændret radikalt – og der har været de udfordringer, udviklingen inden for DSAM’s vejledninger har medført, som fx indførelse af evidensniveauer.

 

Nu foreligger der så en klinisk vejledning, der er opbygget som en evidensbaseret opslagsbog, hvorved den medvirker til at styrke grundlaget for valg af korrekt behandling i almen praksis og sikker visitationsprocedure for de patienter, der skal viderevisiteres.

Vejledningen kan også læses som en lærebog, der pædagogisk sikrer en opdateret viden på et område, som fylder meget i almen praksis.

 

En stor tak til skrivegruppen for stædigt at have overvundet alle problemerne!

 

November 2007Roar Maagaard, formand for DSAMPeter Torsten Sørensen, direktør for DSAM

Blødningsforstyrrelser rammer kvinder i alle aldre. Det er vigtigt, at disse kvinder undersøges, behandles og informeres korrekt. En stor del af dem henvender sig til den alment praktiserende læge. Udredning, behandling og information om blødningsforstyrrelser kan oftest foregå i almen praksis, og kun en mindre del af kvinderne skal viderevisiteres til praktiserende gynækolog eller en gynækologisk specialafdeling. Det er derfor vigtigt, at det flotte stykke arbejde, som de alment praktiserende speciallæger udfører, understøttes af evidensbaserede guidelines.

 

Denne vejledning er blevet til i samarbejde mellem speciallæger i almen medicin og gynækologi/obstetrik. Den er utrolig flot, ambitiøs og gennemarbejdet. Stor ros til initiativtagere og arbejdsgruppe. Vejledningen kan anvendes, når man søger baggrundsviden om blødningsforstyrrelser. I det daglige arbejde, hvor tiden ikke tillader denne fordybelse, lettes adgangen til information ved det anvendelige flow-chart.

 

I Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik forgår der et kontinuerligt arbejde med guidelines. Nye guidelines kommer til og gamle revideres eller forkastes. Følg med på www.DSOG.dk/guidelines.

 

November 2007 Helle Meinertz Formand for DSOG