Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2007

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

Vejledningen er udarbejdet afKaren Astrup, praktiserende læge i København (formand og sekretær) Lene Holm Andersen, praktiserende læge i AllingePernille Bjerrum, praktiserende læge i Svendborg Bente Eckert, praktiserende læge i GørdingJytte Rothmann Johansen, praktiserende læge i Birkerød Kirsten Kristensen, praktiserende læge i GørlevLisbeth Nilas, institutleder, overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital

SekretariatsbistandProjektkoordinator, sekretær Anette Lindblad Lægelig konsulent, lektor, ph.d. Lars Bjerrum

Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin i samarbejde med Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning

Tegning: Lotte ClevinSats og grafisk tilrettelæggelse: Lægeforeningens forlag Tryk: Scanprint, Viby JOplag: 6.000

ISBN: 978-87-91244-09-4

1. udgave

1. oplag

© 2007