Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Opsporing og behandling af overvægt hos voksne

Klinisk vejledning for almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Opsporing og behandling af overvægt hos voksne 2009Vejledningen er udarbejdet af en redaktionsgruppe bestående af:Pia Müller, alment praktiserende lægeHenrik Rømer, alment praktiserende lægeJanus Laust Thomsen, lektor, ph.d., alment praktiserende læge, konsulent for kliniske vejledninger i Dansk Selskab for Almen MedicinTatjana Hejgaard, cand.brom., ph.d., specialkonsulent ved Center for Forebyggelse, SundhedsstyrelsenPeter Aagaard, cand.scient. i human fysiologi, akademisk medarbejder ved Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen.

Skrivegruppen har bestået af:

Pia Müller, alment praktiserende lægeMichala Eich, sygeplejerske, formand for RIV-REGH – tværfaglig uddannelse for personale ansat i almen praksis i Region HovedstadenBerit L. Heitmann, ph.d., professor, forskningsleder ved Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for SygdomsforebyggelseJette Kolding Kristensen, alment praktiserende lægePer Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæringBjørn Richelsen, dr.med., professor, overlægeBente Schibye, ph.d., arbejdsfysiologSøren Toubro, overlæge, formand for Dansk Selskab for Adipositasforskning.

En stor tak til nedenstående panel af kolleger og andre specialister, der har bidraget til, at vejledningen er i overensstemmelse med gældende aftaler om god klinisk praksis i Danmark:

Susanne Anthony, NLP-psykoterapeutBo Christensen, ph.d., professor, alment praktiserende lægeLene Flachs, alment praktiserende lægeSvend Aage Madsen, chefpsykolog, leder af Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet.

Vejledningen er finansieret af og udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin i samarbejde med Fonden for tids-skrift for praktisk lægegerning.

Sekretariatsbistand: Anette Lindblad, Dansk Selskab for Almen MedicinIllustrationer: Niels Fabricius-BjerreKirurgiske illustrationer: Amanda Flindt MüllerSats og grafisk tilrettelæggelse: Lægeforeningens forlagTryk: Clamenstrykkeriet A/S, HinnerupOplag: 6.500ISBN: 978-87-91244-15-5

1. udgave – 1. oplag

© DSAM 2009

© Sundhedsstyrelsen