Yngre læge med stort drive modtager DSAM´s talentpris

Ung uddannelseslæge, yderst aktiv i DSAM´s FYAM-udvalg, med stor kærlighed til faget, og en af hovedkræfterne bag planlægning af prækongres til Nordisk Kongres 2019. Det er baggrunden for, at 30-årige Anne Mette Torp modtog DSAM´s talentpris 2019 ved årsmødet i Kolding den 4. oktober. En pris, som hun er meget glad for.

”Da jeg sagde ja til at arrangere Nordisk Prækongres, skyldtes det, at man manglede en jyde til at stå for projektet. Jeg tænkte, det ikke kunne være rigtigt, at vi skulle have FYAM'ere helt fra København til at lave en prækongres i Aalborg. Så det var et forsvar af Region Midt og Region Nord, da jeg svarede, "selvfølgelig kan vi klare det!” Og det gjorde vi, med god hjælp fra en masse skønne københavnere,” siger Anne Mette Torp.

Opgaven er løst ekstraordinært flot og forbilledligt, ifølge Anders Beich, formand for DSAM.

”Anne Mette Torp har et stort talent for at skabe kontakter og åbne døre, så prækongressen - for et meget beskedent budget - blev både spændende og med gode muligheder for at netværke. Hendes store bidrag har skabt øget interesse for faget, bl.a. ved at skabe gode relationer med de lokale medicinstuderende (SAMS'ere) - og måske har hun herigennem rekrutteret flere kollegaer.”

 Anne Mette Torp glæder sig over prisen.

”Talent kan jo være mange ting, jeg tror bare, jeg har et ”drive” til at engagere mig i mit fag. Det gør mig meget, meget glad. For mig betyder prisen, at det er i orden at sige ja til noget, der koster tid og kræfter, også når det ikke umiddelbart lønner sig i kroner og ører, så kan det lønne sig på anden vis. Jeg håber, at prisen vil holde liv i mit "drive" til at engagere mig i mit fag,” siger Anne Mette Torp.

Prisen gives til en person, der ved en ekstraordinær indsats har medvirket til at profilere selskabet eller standen. Med prisen følger 10.000 kr.

Fakta om prisvinderen
Anne Mette Torp er netop startet i hospitalsblokken i sin hoveduddannelse og har stampraksis hos lægerne Valdemarsgade i Århus. Hun er 30 år, gift med Ole, der er lungemediciner og har sønnen Laurits på knapt 1 år.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk