Råd til almen praksis i COVID-19-pandemi på niveau 4

Smitten spredes epidemisk i samfundet. Det er ikke lykkedes at holde kontakttallet under 1. Hvordan skal vi forholde os i praksis, når sundhedsvæsenet fortsat holder åbent, og vi skal sikre bedst mulig smitteforebyggelse? Vi har heldigvis andre muligheder, end vi havde i foråret, men vi får også andre opgaver. I det følgende har vi samlet vores fagligt baserede råd til almen praksis.

Målet i praksis må fortsat være dels at sikre tilgængelighed for dem med størst behov – de syge og de sårbare – og samtidig forebygge smitte blandt patienter og personale i praksis. Ligeledes skal vi overholde profylakseaftalen og f.eks. fastholde vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet og undersøgelser af børn og gravide.

Vi har mere viden og flere muligheder nu, end vi havde i foråret. Hvor det skønnes forsvarligt, skal vi fortsat erstatte konsultationer med video- eller telefonsamtaler for at undgå fyldte venteværelser. På den anden side skal vi være omhyggelige med ikke at overse potentielt alvorlig sygdom. Vi har desværre set, at nogle alvorlige sygdomme, både inden for hjerte-kar-området og i forhold til cancersygdomme, under og efter første bølge blev diagnosticeret for sent.


Test: Hvornår skal egen læge rekvirere PCR-test (web-req)?

 1. Hvis det skønnes, at patienten skal undersøges objektivt på mistanke om anden sygdom end COVID-19, og man ikke på anamnesen skønner at kunne udelukke COVID-19, så er der to muligheder: A) Rekvisition af test med hurtigt svar via webreq-bestilling ”mhp. undersøgelse i almen praksis” den følgende dag. B) Ved behov for akut vurdering må patienten indlægges eller visiteres til COVID-vurderingsklinik.
   
 2. Hvis det skønnes nødvendigt med hjælp til smitteopsporing ved nær kontakt (f.eks. kronisk syg ægtefælle, som er afhængig af patienten, eller alderdomssvækkelse hos patienten selv), så kan egen læge rekvirere to tests på webreq (smitteopsporing af nære kontakter).
   
 3. Personale kan som led i forebyggelse blandt sundhedspersonale podes i almen praksis. Undtagelsesvist kan også symptomfri patienter, som f.eks. skal undersøges med lungefunktionsundersøgelse i praksis, eller patienter, som får subakut tid i (sygehus-) ambulatorium, podes i praksis.

Cave: 
Moderat syge med COVID-19-sygdom eller -mistanke (=respiratorisk påvirket eller alment dårlig) skal indlægges, svært syge skulle gerne allerede være indlagt.

Patienter med COVID-symptomer, hvor der ikke er behov for lægeundersøgelse, skal selv bestille test på coronaprover.dk.

Smitteopsporing foregår normalt ved, at patienten henvender sig til 70 20 02 33 (tast 2) for rådgivning, også i forhold til test.

Værnemidler (faglig info) – god hygiejne og jævnlig udluftning forudsættes

Masker (=mundbind) virker godt som filter på den smittende, det er undersøgt og bekræftet. Selv en hjemmesyet maske med flere lag giver en vis beskyttelse af andre. Fullface visir eller beskyttelsesbriller er ekstraudstyr til maske, f.eks. når patienten må tage masken af ved objektiv undersøgelse. Visir kan ikke erstatte maske hos hverken behandler eller patient i sundhedsvæsenet (eller andre steder). Visir er kun undtagelsen fra reglen, hvis maske absolut ikke kan anvendes. Det såkaldte mundvisir er ikke en erstatning for visir. Øvrige værnemidler som engangskitler og handsker er nødvendige ved behandling og undersøgelse af smittede.

 1. Generelt brug (ikke-testede): I områder med højt smittetryk anbefales det som udgangspunkt, at både behandler og patient bruger maske i behandlerrum og i øvrige områder med patientadgang. Alternativt to meters afstand og udluftning i konsultationsrummet.

 2. Ved undersøgelse af patienter med aktuel (<72 timer) negativ PCR-test for f.eks. kronisk sygdom med forværring, infektionssymptomer, feber uden kendt fokus, åndenød eller LFU anbefales kort konsultation, konsekvent brug af maske og evt. visir/brille (undgå nær kontakt-status og minimering af smitterisiko) og god håndhygiejne samt udluftning. Der kræves ikke andre værnemidler.
   
 3. Hvis der er tale om sygebesøg hos en kendt smittet eller ikke-testet med mulig smitte, der skal tilses på plejehjem eller i eget hjem, kræver det brug af maske, visir, kittel og handsker (for at undgå nær kontakt-status og minimering af smitterisiko).

Cave
Forud for undersøgelse: Accepter ikke antigentest/kviktest, som ikke er PCR. Følsomheden er for dårlig, og risikoen for falsk negativt testresultat tilsvarende for stor.


Definition af nære kontakter i almen praksis

Du er nær kontakt, hvis du uden værnemidler har været tæt på en

 • smittet person med symptomer fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede
   
 • smittet person uden symptomer fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter

Og samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Du har været i ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (er f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind mv.).

 • Du har uden brug af maske i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for en meter, f.eks. ved samtale, eller inden for to meter ved sang, høj tale, råb, fysisk anstrengelse eller i dårligt ventileret lokale.

Resume 
Ved konsekvent maskebrug hos begge parter, afstand i frokoststuen, hygiejne og konsekvent udluftning bliver man ikke karakteriseret som ”nær kontakt”. Handsker bruges som vanligt ved procedurer, hvor man kan komme i berøring med sekreter/kropsvæsker. Engangskitler er kun relevante ved sygebesøg hos patienter med konstateret eller høj risiko for COVID-19.

 
På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk