Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Arbejdet med kvalitet

Kvalitetssikring og -udvikling er en naturlig og integreret del af ledelsesopgaven i de enkelte praksis. Forskellige sider af arbejdet med kvalitet udgør derfor en uomgængelig del af DSAM's virke, og det foregår via repræsentation i diverse nationale fora (f.eks. i Sundhedsstyrelsen) og i samarbejde med andre faglige selskaber, forskningsenhederne for almen praksis og flere interesseorganisationer, herunder patientforeninger og ikke mindst PLO. Desuden bidrager DSAM’s kliniske retningslinjer, FAQta-ark og redskabsark til udvikling af klinisk kvalitet.

I hver region er der regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg (KEU), som arbejder på at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse for praktiserende læger. Disse udvalg bidrager også til implementeringen af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af overenskomstens parter. Praksis kan hente støtte fra de regionale kvalitetsenheder og tilknyttede konsulenter. Dette er organiseret forskelligt regionerne imellem. Læs mere om det regionale kvalitetsarbejde her.

Kvalitet i Almen Praksis (KiAP) spiller en national rolle i at understøtte kvalitetsarbejdet i dansk almen. KiAP tilbyder klynger som fagligt netværk. Der er mulighed for sammenligning, benchmarking og inspiration blandt klyngerne. Læs mere om hvad KiAP tilbyder almen praksis her.

Kvalitetsudvalget i DSAM

DSAM har en naturlig interesse i at sikre og udvikle kvaliteten af arbejdet i almen praksis. Dette arbejde støttes af vores kvalitetsudvalg og ordfører-hverv. Der er aktuelt følgende ordførerskaber i kvalitetsudvalget:

  • It og data

  • Ulighed i sundhed

  • Medicin

Derudover arbejdes der med:

  • Patientsikkerhed

  • Diagnosekodning

  • Vidensbanken

  • Deltagelse i klyngepakkeudvikling via styregruppen for kvalitet i KiAP

  • Kvalitetsindikatorer for almen praksis i regi af RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram)

Under kvalitetsudvalget hører også et netværk for RKKP-repræsentanter, der er udpeget af DSAM til at deltage i diverse RKKP-styregrupper.

Læs mere om kvalitetsudvalget her.

Hvad er kvalitet i almen praksis? 

Kvalitetsudvalget har udarbejdet et holdningspapir om kvalitet til interne drøftelser og beslutninger i DSAM. Det er et beslutningsstøtteværktøj, som udspringer af DSAM’s pejlemærker. Med papiret i hånden har vi et fælles ståsted for at drøfte og træffe beslutninger, som vedrører kvalitetsdimensioner og aspekter af kvalitet i almen praksis.