DSAM Logo

En interessegruppe under DSAM har siden 2016 arbejdet for at få større lighed i patientbehandlingen ind i den travle hverdag i almen praksis. Ønsket har været at sætte to af DSAM’s pejlemærker mere konkret i spil. Det vedrører at ”give mest til dem, som har størst behov” og at ”tage ansvar lokalt, tværfagligt og tværsektorielt”. Nogle af interessegruppens medlemmer har påtaget sig opgaven med at indramme dette arbejde i form af denne hvidbog.

Hvidbogen består af to dele. Første del indeholder et baggrundsafsnit med eksisterende viden og den forståelse, der præger tilgangen. Anden halvdel præsenterer eksempler på, hvordan almen praksis allerede arbejder med eller kan arbejde med ulighed i sundhed. Eksemplerne er til inspiration, og grundidéen er – keep it simple – udvælg nogle fokusområder, du kan håndtere i klinikken og adresser øvrige udfordringer til relevante parter.

Hent hvidbogen i pdf her.