Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Det Almenmedicinske Hus

DSAM bor i Det Almenmedicinske Hus i København

Igennem årtier har Tidsskrift for Praktisk Lægegerning (TPL) ejet lejligheden i Stockholmsgade 55 på Østerbro, som i dag bruges til domicil for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Nordic Federation of General Practice (NFGP), Kvalitet i Almen Praksis (KiAP) og TPL.

Alle organisationer har de praktiserende læger som udgangspunkt, og derfor har det længe været et ønske at skabe større synergi på tværs af organisationerne og de knap 25 medarbejdere, som har fast arbejdssted i huset.

Første skridt i den retning er taget med at brande Stockholmsgade 55 som ”Det Almenmedicinske Hus” for at understrege alle organisationernes faglige tilhørsforhold til almen praksis. Navnet er nu bl.a. nævnt i medarbejdernes e-mailsignatur og ved indgangen til huset, og der er planer om endnu større visuel synlighed senere på året.

”Det har længe været en vision for bestyrelsen i TPL at få et mere formaliseret samarbejde mellem organisationerne, og med de nye tiltag er vi et godt skridt på vejen”, fortæller Lise Dyhr, formand for TPL.

Målet er at skabe synenergieffekter mellem organisationerne, der alle har almen praksis som målgruppe, samt i større grad synliggøre og markedsføre de aktiviteter og produkter, som organisationerne har i form af eksempelvis vejledninger, årsmøder, tidsskrifter, praksisskærme, podcasts m.m.

Det er forventningen, at dette bedst finder sted ved at starte med at styrke samarbejdsrelationerne og sammenhængskraften i ”Det Almenmedicinske Hus”. Der er allerede en del sociale tiltag i huset: fælles morgenmad en gang om måneden, husmøder et par gange om året, nytårskur, sommerfest og julefrokost. Der er desuden planer om en fredagsbar, hvor venner af huset med tilknytning til almen praksis er velkomne.

For at skabe en konkret synergi mellem organisationerne satte alle medarbejdere i DSAM og TPL sig sammen i februar måned for at drøfte fælles kontaktpunkter og kanaler til de praktiserende læger, praksispersonalet samt de yngre almenmedicinere, hvor fokus var på at gøre kommunikationen endnu bedre til disse målgrupper.

 ”Det Almenmedicinske Hus” er huset, hvor du kan komme i kontakt med medarbejdere, der ved noget om kvalitetsudvikling og klynger samt faglig formidling via tidsskrifter og podcasts, og du kan melde dig under fanerne, hvis du ønsker at være aktiv som udpeget på vegne af faget.

 ”Almen praksis’ faglige pondus er blevet forstærket med udviklingen af brandet ”Det Almenmedicinske Hus”, og det glæder mig rigtig meget”, fortæller Bolette Friderichsen, formand for DSAM.

Det Almenmedicinske hus på Østerbro i København