Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Historie

Dansk Selskab for Forskning i Almen Lægepraksis blev stiftet i 1966. I 1970 blev dette selskab omdannet til det, vi kender i dag: Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

I begyndelsen var selskabet tænkt som et selskab for forskning, men meget hurtigt blev også uddannelsen, specielt efteruddannelsen, inddraget.

Selskabet arbejdede ihærdigt på at få oprettet almenmedicinske institutter ved universiteterne. Det lykkedes i 1974 i København med Paul Backer som den første professor i almen medicin. Senere fulgte institutterne i Aarhus (1975) og Odense (1980).

Den Centrale Forskningsenhed blev oprettet i København i 1978 på forsøgsbasis i fem år, men blev senere permanent og finansieret i henhold til Landsoverenskomsten. I 1992 blev Forskningsenheden i Aarhus oprettet, og Forskningsenheden i Odense fulgte efter i 1993.

I 1977 tog DSAM initiativ til at afholde en nordisk kongres, og den 1. nordiske kongres i almen medicin blev afholdt i 1979 i København. Siden har der været afholdt nordiske kongresser hvert andet år på skift i de fem nordiske lande. Den 6. nordiske kongres blev afholdt i Aarhus i 1989 og i 2019 var Aalborg vært for den 21. nordiske kongres. Et produkt af disse kongresser er "Scandinavian Journal of Primary Health Care", der første gang udkom i 1983.

Lægeforeningen har siden 1901 arrangeret efteruddannelse for praktiserende læger. Men efter DSAM's dannelse fik dette selskab efterhånden større og større indflydelse på praktiserende lægers efteruddannelse. Fra 1976 har praktiserende læger selv overtaget tilrettelæggelsen af de centraliserede kurser. Fra 1979 blev Det almenmedicinske efteruddannelsesudvalg dannet. Det fik navnet AMADEUS. Formanden udpeges af DSAM og udvalgsmedlemmerne af både DSAM og PLO.

I 1993 blev almen medicin anerkendt som speciale, og specialeuddannelsen har siden været i DSAM's regi i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

I 1977 begyndte "DSAM Orientering" at udkomme. Fra 1984 skiftede det navn til det nuværende "Practicus". Derudover har selskabet udgivet en lang række publikationer.

FYAM (Fraktionen af for yngre almenmedicinere) blev dannet i 1983. Den 6. oktober 2001 vedtog generalforsamlingen, at FYAM ændrede navn til Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM).

DSAM har siden 1982 haft amtsrepræsentanter og efter amternes nedlæggelse regionsbestyrelser.

Selskabets formænd har været:

 • Bolette Friderichsen 2021-

 • Anders Beich 2015-2021

 • Lars Gehlert Johansen 2011-2015

 • Roar Maagaard 2005-2011

 • Bjarne Lühr Hansen 2003-2005

 • Søren Friborg 2001-2003

 • Hans Kallerup 1999-2001

 • Torsten Lauritzen 1997-1999

 • Peder Olesgaard 1994-1997

 • Jes Skjold Henriksen 1992-1994

 • Frede Olesen 1988-1992

 • Erling Kjærulff 1984-1988

 • Niels Nørrelund 1980-1984

 • Ole Møller Olsen 1978-1980

 • Jacques Gaugin 1977-1978

 • Carl Erik Mabeck 1975-1977

 • Poul A Pedersen 1973-1975

 • Paul Backer 1970-1973

DSAM udgav i 1995 i anledning af 25-års jubilæet en publikation, der fortæller mere indgående om DSAM's historie.