DSAM Logo

Udvalget afholder normalt to årlige møder, som primært har til formål at muliggøre gensidig udveksling mellem vores repræsentanter i de vigtigste internationale fora:

  • EGPRN – forskningsområdet
  • EURACT – uddannelsesområdet
  • EQuiP – kvalitets- og patientsikkerhedsområdet
  • EURIPA – ”rural doctors”
  • EUROPREV - forebyggelsesområdet
  • Vasco da Gama Movement – europæisk sammenslutning af yngre almenmedicinere
  • Hippokrates programmet – udvekslingsmuligheder for yngre læger under uddannelse
  • PIP – ”Partners in practice” – støtte til almen praksis i trængte områder af verden
  • WICC – Woncas international klassifikationsgruppe
  • Nordic Federation of General Practice – samarbejdet med vores nordiske søsterorganisationer – og for de unge læger den nye organisation: NYGP (nordisk netværk for yngre almenmedicinere)
  • WONCA Europe – Roar Maagaard var frem til juni 2019 medlem af EB og var derfor linket til WONCA Europe

Som jeg skrev sidste år, blev den oprindelige gruppe af organisationer suppleret med EURIPA og EUROPREV. Disse organisationer og deres danske repræsentanter er nu en del af DSAM’s internationale arbejde på lige fod med de øvrige organisationer – og det er allerede godt med inspirationen herfra og det øgede samarbejde.

Men det forløbne år har især på det internationale område budt på helt andre dagsordener! Møder, kongresser og internationalt samarbejde har lidt og lider fortsat meget under Coronaens skygge. Et vist samarbejde og erfaringsudveksling foregår digitalt – og selv om vi alle har prøvet diverse platforme, så kan det dog ikke helt gøre det ud for fysiske møder og konferencer. Internt i udvalget måtte vi også ty til Zoom.

Det nordiske møde i foråret (Nordic Federation of General Practice) var vort første aflyste møde – lidt blev dog gennemført digitalt. Et nordisk statement om uddannelsen i almen medicin blev dog vedtaget – og det er nu på vej ud til de 5 landes ansvarlige myndigheder på dette område. Papiret stammer fra Nordic GP Specialist Training Committee. Og ligeså vigtigt så blev man enige om et nordisk papir om specialets kerneværdier – et papir, der lige nu inspirerer et tilsvarende arbejde, som er iværksat i WONCA Europe regi.

Vi skulle jo alle have været til WONCA Europe Conference i Berlin, 24. – 27. juni 2020. Konferencen er udsat til en uge før jul – men gad vide om det lykkes at gennemføre den??

WONCA World i Abu Dhabi i november 2020 er udsat et år. Det betyder så også, at WONCA World Sydney bliver i 2023 og ikke som planlagt i 2021.

Alle organisationer nævnt i begyndelsen af referatet arbejder naturligvis videre – men alle er mere eller mindre vingeskudte af pandemien. Mange af os håber, at verden igen åbner inden så længe, så den internationale erfaringsudveksling kan flyde mere frit igen.

I dette referat skal også nævnes, at man under pandemien i mange lande har oplevet et ekstremt presset sundhedsvæsen – og en presset almen praksis. Specielt har vores tanker gået til vores italienske kolleger, som tidligt under pandemien betalte meget dyre ”lærepenge” for os andre – og alt, alt for mange italienske praktiserende læger mistede livet til COVID-19. DSAM sendte i den anledning en støttende hilsen til vores søsterselskaber der.

Roar Maagaard, formand for Internationalt Udvalg