Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Efteruddannelse

For dig og dit personale

I henhold til gældende overenskomst har alment praktiserende læger ret til:

  • 3 dages systematisk efteruddannelse om året.

  • 21.400 kr. til selvvalgt efteruddannelse om året (2023-takst). Kurser skal være godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis (2023-takst). Af midlerne til selvvalgt efteruddannelse kan lægen vælge at bruge op til 25 % på studiemateriale (fx opslagsværker, relevante bøger, skulderled).

Taksterne kan også ses her.

Ansvaret for efteruddannelsen ligger forankret i Efteruddannelsesudvalget, som er sammensat af repræsentanter fra PLO, DSAM og FYAM, og som har ansvaret for den overordnede strategi og planlægning af aktiviteter. Den daglige drift varetages af PLO Efteruddannelse, som bl.a. også har ansvaret for Lægedage og varetagelse af DGE-grupperne. Der er flere udbydere af kurser inden for efteruddannelsen, bl.a. PLO-E (Lægedage og enkeltkurser) og de regionale kvalitetsenheder.

Efteruddannelsesudvalget mødes fem gange årligt og er udpeget af henholdsvis PLO’s og DSAM’s bestyrelser samt FYAM-udvalget.

Nyttige links:

Efteruddannelse for klinikpersonale

Der er kommet tiltagende fokus på også at sikre videreuddannelsen af personalet i almen praksis og der udbydes i stigende omfang kurser for netop denne gruppe. Der er flere udbydere af kurser indenfor efteruddannelsen, bl.a. PLO-E (Lægedage og enkeltkurser) og de regionale kvalitetsenheder.

Nyttige links: