Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Klinisk basisuddannelse

Målbeskrivelse, varighed og formål

Målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse

Varighed

Den kliniske basisuddannelse varer i alt tolv måneder, der er fordelt med seks måneder i to specialer. Den første ansættelse skal finde sted på et sygehus, mens den anden ansættelse kan finde sted på sygehus eller hos en alment praktiserende læge. Hvis du har almen medicin som speciale i den kliniske basisuddannelse vil en introduktionsstilling i almen medicin vare seks måneder. Hvis du ikke har haft almen medicin som speciale i den kliniske basisuddannelse, varer introduktionsstillingen i almen medicin 12 måneder.

Hvad skal jeg lære i den kliniske basisuddannelse?

Du skal lære at bruge din viden fra universitetet til at tale med patienter, tilrettelægge behandlingsforløb og redde liv. Du vil bl.a. møde og lære at behandle mange forskellige patienter, som fx den livstruede og den kroniske patient. Du kan under den kliniske basisuddannelse begynde at overveje, hvilket speciale du interesserer dig for og hvad du er bedst til.

Du skal deltage på tre kurser, mens du tager din kliniske basisuddannelse. Kurserne handler om Kommunikation, Læring og Akut behandling og ambulancetransport.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde mere information om den kliniske basisuddannelse. 

Regionale råd for lægers videreuddannelse

De regionale råd for lægers videreuddannelse tilrettelægger det enkelte uddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer og praksistutorer, så du kan få opfyldt kompetencerne i målbeskrivelsen. Det er også de regionale råd, som sikrer, at der på alle afdelinger er udarbejdet uddannelsesprogrammer.

Her kan du finde kontaktoplysninger på de tre regionale videreuddannelsessekretariater for lægelig videreuddannelse.