Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Faget almen medicin

Almen medicins karakteristika

Almen medicin er en speciallægeuddannelse med egen målbeskrivelse, hvor du bl.a. kan læse om de kompetencer, som lægen skal erhverve sig under uddannelsen til speciallæge. Almen medicin er en akademisk og videnskabelig disciplin med sin egen uddannelse, forskning, evidensbase, klinisk indhold og er et klinisk speciale inden for den primære sundhedstjeneste.

Definition af almen medicin

Dansk almen medicin har tilsluttet sig den europæiske definition af specialet (WONCA Europe, juni 2002). Wonca står for "World Organization of Family Doctors", hvor Wonca Europe er den regionale afdeling for Europa:

"Praktiserende læger er speciallæger uddannet i fagets principper. De er personlige læger; primært ansvarlige for den samlede og vedvarende behandling uanset alder, køn og sundhedsproblem. De tager sig af den enkelte i forhold til dennes familie, lokalsamfund og kultur i respekt for den enkelte patients autonomi. De vedkender sig også deres professionelle ansvar over for lokalsamfundet. De integrerer fysiske, psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer i den behandlingsplan, de sammen med patienten udarbejder, styrket af den viden og tillid, der opstår ved gentagne kontakter.

Praktiserende læger udøver deres professionelle rolle ved at fremme sundhed, forebygge sygdomme eller ved behandling, omsorg eller palliation. Dette sker direkte eller gennem andre personer ud fra de sundhedsbehov og tilgængelige ressourcer, der er i det samfund, de betjener, og de hjælper samtidig patienterne med adgang til disse ydelser i det omfang, det er nødvendigt.

De skal tage ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af egne færdigheder, personlige integritet og for de værdier, som danner grundlaget for en effektiv og sikker omsorg." 

Definitionen er senest revideret i 2011 og findes i en kort engelsksproget udgave. Du har også mulighed for at læse den engelske definitionen i den fulde længde

Hvis du foretrækker at læse en dansksproget udgave af definitionen, må du læse udgaven fra 2002.