Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Specialeuddannelsen i almen medicin

Målbeskrivelse, struktur og uddannelsesprogrammer

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin

Målbeskrivelsen indeholder 84 mål, der alle godkendes i almen praksis af tutorlægen. Vejlederne på hospitalsafdelingerne udfylder og godkender kvalifikationskort, som er målrettet de enkelte hospitalsafdelinger.

Struktur

Specialeuddannelsens opbygning i almen medicin

Såfremt almen praksis ikke indgår i den kliniske basisuddannelse/turnusuddannelse, skal uddannelseslægen have 12 måneders introduktionsansættelse i samme praksis.

Ansættelserne i hospitalsdelen kan variere regionerne imellem.

Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver tilrettelæggelsen af uddannelsen i den enkelte stilling.

Tutorlægernes praksisbeskrivelser er en del af uddannelsesprogrammet. Programmerne og andre praktiske oplysninger findes på videreuddannelsesregionernes hjemmesider:Videreuddannelsesregion ØstVidereuddannelsesregion SydVidereuddannelsesregion Nord