DSAM Logo

Kvalitetsudvikling af almen praksis understøttes i alle regioner af konsulenter og andre initiativer. Der er ofte fokus på det tværsektorielle samarbejde, herunder opgaver til praksiskonsulenter, og udarbejdelse af forløbsprogrammer og henvisningsvejledninger.

Du finder informationer herom på www.sundhed.dk