DSAM Logo

Kvalitetsudvikling af almen praksis understøttes i alle regioner af konsulenter og andre initiativer. Der er ofte fokus på det tværsektorielle samarbejde, herunder opgaver til praksiskonsulenter, og udarbejdelse af forløbsprogrammer og henvisningsvejledninger.

Du finder informationer herom på www.sundhed.dk

I alle regioner er der tilbud inden for en række forskellige områder:

  • Understøttelse af klynger
  • Rationel farmakoterapi
  • Praksiskonsulentordninger
  • Efteruddannelse
  • Gruppebaseret efteruddannelse (og supervision)
  • Ledelses- og organisationsudvikling
  • It og data
  • Patientsikkerhed
  • Hjælp til nynedsatte

Kvalitetsenhederne

De regionale kvalitetsenheder understøtter efteruddannelse og kvalitetsarbejde i almen praksis og på tværs i sundhedsvæsenet samt i forhold til implementering af nationale og regionale indsatser.

De regionale kvalitetsenheder faciliterer konsulenthjælp til de enkelte klinikker og klynger samt afholder regionale workshops, store praksisdage, kurser, udviklingsdage og gåhjemmøder med fagligt indhold.

Organisering og økonomi varierer fra region til region, men der er ofte et tæt samarbejde med andre regionale enheder. Relationen til PLO-regionalt og DSAM-regionalt varierer ligeledes fra region til region.

Læs mere om de respektive kvalitetsenheder på deres egne sider: